Deadline

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

De activiteiten in Erasmus+ zijn te onderscheiden in centrale en decentrale acties. Een aanvraag voor activiteiten die onder de decentrale acties vallen, moeten nationaal worden ingediend bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training of het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.
Een aanvraag voor activiteiten die onder de centrales acties vallen moet worden ingediend bij de Europese Commissie EACEA, het uitvoerend agentschap voor onderwijs en cultuur te Brussel.


                          Activiteiten Erasmus+            
Decentrale acties Centrale acties
Key Action 1       
 • Individuele mobiliteit
  (onderwijs en jeugd)                             
 • Joint Master Degree Erasmus Mundus
 • Grootschalige evenementen i.h.k.v. EU-vrijwilligerswerk
Key Action 2  
 • Strategische partnerschappen
  (onderwijs en jeugd)                             
 • Knowlegde Alliances
 • Sector Skills Alliances
 • Capaciteitsopbouw hoger onderwijs
 • Capaciteitsopbouw Jeugd
Key Action 3  
 • Gestructureerde dialoog (jeugd)                             
 • Beleidsontwikkeling
 • Jean-Monnet
 • Sport
                                         

Lees meer over de subsidiemogelijkheden Erasmus+.

Geen resultaten voor filter.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.