Bijeenkomsten voor de gestructureerde dialoog jeugd

Tijdens nationale en internationale bijeenkomsten komen thema's binnen het jeugdbeleid aan de orde. Deze gestructureerde dialoog zorgt voor uitwisseling tussen beleidsmakers en jongeren in Europa.

Erasmus+ biedt een subsidiemogelijkheid voor de organisatie van bijeenkomsten voor jongeren en beleidsmakers, deskundigen in de jeugdsector en vertegenwoordigers van overheidsinstanties. Deze bijeenkomsten hebben te maken met thema's binnen het jeugdbeleid, zoals jeugdwerkloosheid, jongerenwerk en inspraak van jongeren. Voorwaarde is dat beleidsmakers de resultaten ervan kunnen toepassen in hun werk.


Wat is het doel van een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog?

Deze actie moedigt jongeren aan tot actieve participatie in de democratie en bevordert het debat over onderwerpen waarvan de thema's en prioriteiten centraal staan in de gestructureerde dialoog. De dialoog tussen jongeren en jeugdbeleidsmakers levert resultaten op die gebruikt kunnen worden voor het maken en uitvoeren van beleid.


Waaruit bestaat een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog?

Projecten kunnen bijeenkomsten, conferenties, debatten, consultaties en evenementen zijn. Deze evenementen moedigen jongeren aan tot actieve deelname aan de democratie in Europa en bevorderen hun contact met beleidsmakers. Jongeren kunnen door deze evenementen hun stem laten horen, door standpunten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren. Zo krijgen ze meer inspraak in de vorming en uitvoering van het (Europese) jeugdbeleid.


Wie kunnen deelnemen aan een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog?

  • Beleidsmakers en experts op het gebied van jeugdbeleid;
  • jongeren tussen 13 en 30 jaar uit de landen die betrokken zijn bij het project.


Wat zijn voorbeelden van projectactiviteiten?

Binnenkort vind je hier voorbeelden van projectactiviteiten voor een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog.

Duur

De projectduur is 3 maanden tot 2 jaar.


Aantal deelnemers aan een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog

Minimaal 30 jongeren nemen deel aan een gestructureerde dialoog bijeenkomst.


Deelnemende landen

Aan een project op het gebied van gestructureerde dialoog op het gebied van jeugd nemen organisaties uit de verschillende programmalanden en/of partnerlanden grenzend aan de EU deel. Programmalanden zijn de 28 EU- lidstaten en Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. Daarnaast mogen organisaties uit partnerlanden grenzend aan de EU deelnemen. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.


Wie dient de subsidieaanvraag in voor een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog?

Aan een internationale bijeenkomst nemen minimaal 2 deelnemende organisaties deel uit 2 verschillende landen, waaronder minimaal 1 programmaland. Aan een nationale bijeenkomst neemt 1 organisatie uit een programmaland deel. Een van de deelnemende organisaties doet de aanvraag. Dit kunnen organisaties zijn als:
  • non-profit organisaties, associaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo's);
  • Europese jongeren-ngo's;
  • lokale publieke organen.


Hoe vraag ik subsidie aan voor een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog?

Je kunt Europese subsidie aanvragen voor een bijeenkomst voor de gestructureerde dialoog op het gebied van jeugd in het kader van Key Action 3 van Erasmus+. Dien je aanvraag in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. In de programmagids vind je alle voorwaarden.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.