Steun voor beleidsontwikkeling

Erasmus+ stimuleert de ontwikkeling van beleidsontwikkeling in de lidstaten van de EU en samenwerking met landen daarbuiten.

Denk aan versterking van de kennisbasis voor beleidsvorming, ondersteuning van beleidsinstrumenten en de internationale uitwisseling van goede praktijken op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd. Middelen hiervoor zijn onder andere Europese transparantie-instrumenten (vaardigheden en kwalificaties) en specifieke beleidsagenda’s voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs.


Wat is het doel van de subsidie voor beleidsontwikkeling?

Het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, van het strategisch kader van Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET2020) en van de Europese jeugdstrategie. Daarnaast stimuleert het programma de uitwisseling en dialoog tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugd.


Wat zijn voorbeelden van projecten voor beleidsontwikkeling?

Denk hierbij aan toepassingen als:
  • Europese transparantie-instrumenten;
  • cross-country studies;
  • specifieke beleidsagenda's zoals het proces van Bologna (hoger onderwijs) en het proces van Kopenhagen (beroepsonderwijs en -opleiding).


Centrale acties beleidsontwikkeling

Deze activiteiten in het kader van beleidsontwikkeling vallen onder de centrale acties en worden beheerd door de Europese Commissie:
  • Kennisopbouw op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, waaronder feitelijke onderbouwing, analyse en intercollegiaal leren (peer learning).
  • Toekomstgerichte initiatieven om in te spelen op innovatieve beleidsmaatregelen en de uitvoering daarvan voor te bereiden.
  • Ondersteuning van Europese beleidsinstrumenten, zoals EQF, ECTS, ECVET, EQAVET, Europass, Youthpass.
  • Samenwerking met internationale organisaties, zoals de OESO en de Raad van Europa.
Op de website van de Europese Commissie vind je uitgebreidere beschrijvingen van deze centrale acties voor beleidsontwikkeling.


Duur van beleidsontwikkelingsproject

Een project op het gebied van beleidsontwikkeling duurt maximaal 3 jaar. In je aanvraag geef je de duur aan, die afhangt van de doelstelling en de activiteiten die je wilt uitvoeren.


Deelnemende landen

Aan een project op het gebied van gestructureerde dialoog op het gebied van jeugd nemen organisaties uit de verschillende programmalanden en/of partnerlanden grenzend aan de EU deel. Programmalanden zijn de 28 EU- lidstaten en Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. Daarnaast mogen organisaties uit partnerlanden grenzend aan de EU deelnemen. Zij kunnen alleen als partner (niet als aanvrager) aan het project deelnemen. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.


Wie kan subsidie aanvragen voor beleidsontwikkeling?

Subsidie voor Europese projecten voor de ontwikkeling van beleidshervorming kan worden aangevraagd door:
  • organisaties of verenigingen op het gebied van onderwijs, training en jeugd;
  • organisaties binnen andere sociaaleconomische sectoren, zoals kamers van koophandel, brancheorganisaties, culturele organisaties en handelsorganisaties;
  • overheden (ministerie of gelijkwaardig) die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, training en jeugd op het hoogste nationale niveau.


Hoe vraag ik subsidie aan voor beleidsontwikkeling?

Projecten voor beleidsontwikkeling vallen onder de 'centrale acties' van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het uitvoerend Agentschap EAC in Brussel.

In de programmagids van Erasmus+ vind je de inhoudelijke criteria en bijzonderheden voor het indienen van een projectvoorstel voor beleidsondersteuning.
Lees meer op de website van de Europese Commissie over subsidie aanvragen voor beleidsontwikkeling.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.