Beleidsontwikkeling in het onderwijs

Europese samenwerking bevordert de ontwikkeling en implementatie van beleid en de uitwisseling van kennis op het gebied van onderwijs, training en jeugd.

Erasmus+ stimuleert activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling.


Key Action 3 van Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden voor:

Gestructureerde dialoog

Het organiseren van internationale bijeenkomsten voor jongeren en beleidsmakers over thema’s binnen het jeugdbeleid. Deze bijeenkomsten zorgen voor uitwisseling en dialoog tussen beleidsmakers, jongeren en jongerenorganisaties. 


Steun voor beleidsontwikkeling

Activiteiten voor beleidsontwikkeling in de lidstaten van de Europese Unie en samenwerking met landen daarbuiten. Dit leidt tot versterking van de kennisbasis voor beleidsvorming en de uitwisseling van goede praktijken. Dit is een centrale actie. Projectvoorstellen hiervoor moeten worden ingediend bij EACEA.Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.