De Europese Unie

In Europa zijn de nationale overheden verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van jeugdbeleid. De Europese Unie en de Raad van Europa voeren echter ook ondersteunend beleid op het gebied van jeugdzaken. Het doel is om uitwisseling van kennis en ervaring tussen nationale overheden te stimuleren.
Binnen de Europese Unie zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie zelf verantwoordelijk voor jeugdbeleid in eigen land. Er bestaat geen formele basis voor wetgeving van de EU rondom jeugdbeleid, waardoor de EU op dit terrein geen wetgevende bevoegdheden heeft. De EU voert echter wel beleid op het gebied van jeugd. De basis hiervoor ligt in het Verdrag van Lissabon (2010). Hierin is onder meer het volgende vastgelegd:

“Het optreden van de Unie is erop gericht (…) de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen, en de deelneming van jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen.”
(artikel 165)

Dit artikel vormt de rechtsbasis van de Europese samenwerking op het terrein van onderwijs en jeugd. Binnen deze samenwerking kan de EU aanbevelingen doen, kunnen lidstaten beleid beter op elkaar afstemmen en kan de EU activiteiten van lidstaten ondersteunen en aanvullen. De basis van het EU-jeugdbeleid is de Europese Jeugdstrategie ‘Investing and Empowering’. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de EU-subsidieprogramma’s voor onderwijs en jeugd, voorheen het Leven Lang Leren-programma en het Youth in Action-programma. Vanaf januari 2014 zijn de subsidies voor onderwijs, jeugd en sport samengekomen in één subsidieprogramma: Erasmus+.

De Europese samenwerking op het terrein van onderwijs en jeugd is onderdeel van de Europese 2020 Strategie, de groeistrategie van de Europese Unie. Deze is gestart in 2010.

De Cypriotische Eurocommissaris Androulla Vassiliou had jeugdbeleid in haar portefeuille (2010-2014). Het Directoraat-Generaal Onderwijs en Cultuur (DG EAC) voert het jeugdbeleid en de subsidieprogramma’s voor onderwijs en jeugd uit. Het DG doet dit op basis van de EU-jeugdstrategie - Investeringen en empowerment, dat tot einde 2018 loopt.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.