Gestructureerde dialoog

Wat zijn de wensen en behoeften van jongeren op het gebied van werk, wonen en vrije tijd? Hoe willen jongeren hun wijk en dorp inrichten? Hoe kunnen jongeren meer kansen krijgen om hun creativiteit te ontwikkelen en hun talenten te benutten? Jongeren en beleidsmakers van overheden op verschillende niveaus (gemeenten, het Rijk, de Europese Unie) zijn met elkaar in gesprek over onderwerpen die jongeren aangaan. Ze stellen samen verbeteringen in beleid en uitvoering voor. De gestructureerde dialoog is een vast onderdeel van de Europese Jeugdstrategie. Gestructureerd betekent hier dat de dialoog niet eenmalig is, maar op gezette tijden wordt herhaald.

In Europa


Ieder half jaar organiseert de Europese Unie bijeenkomsten waar jongeren onderling en met beleidsmakers over specifieke onderwerpen praten. De gestructureerde dialoog is een instrument voor de EU om regelmatig met jongeren in gesprek te zijn over het jeugdbeleid van de lidstaten en van de EU.


In Nederland


De gestructureerde dialoog is op dit moment vooral een Europees proces. De uitdaging is om ook op lokaal niveau gemeenten en jongeren bij de dialoog te betrekken. Op deze manier kunnen jongeren ook op lokaal niveau, waar het jeugdbeleid wordt uitgevoerd, hun stem laten horen. In Nederland is de Nationale Jeugdraad (NJR) de leidende partij in de gestructureerde dialoog, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ieder half jaar organiseren deze partijen een nationale consultatie over de onderwerpen van de gestructureerde dialoog. Organisaties uit het jongerenveld worden gevraagd mee te praten.

 

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.