Instrumenten en programma's

Naast het programma Erasmus+ heeft de EU nog een aantal eigen instrumenten en programma’s die de ambities en doelstellingen van de Europese Jeugdstrategie ondersteunen.

Eurodesk


Eurodesk is een Europees informatienetwerk voor jongeren en voor mensen die met jongeren werken. Het netwerk biedt informatie over mobiliteitsmogelijkheden voor jongeren in Europa, over subsidiemogelijkheden voor (Europese) projecten en activiteiten en over jeugdbeleid in Europa. In Nederland is Eurodesk ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut.


European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)


Binnen het Youth Partnership met de Raad van Europa beheert de Europese Commissie het European Knowledge Centre for Youth Policy. Dit online kenniscentrum heeft als doel onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van jeugd samen te brengen. De kennis wordt verzameld door nationale correspondenten in alle lidstaten. In Nederland fungeert het Nederlands Jeugdinstituut (Pink Hilverdink) als nationale correspondent, daartoe aangewezen door het ministerie van VWS.

De correspondenten verzamelen data over thema’s in jeugdbeleid in eigen land voor plaatsing in de databank van het Partnership.De beleidsthema’s lopen parallel aan de beleidsterreinen van de Europese Jeugd Strategie.


Partnership Youth

Samenwerking tussen de Raad van Europa en de Europese Commissie.


Pool of European Youth Researchers en National Correspondents

Het Youth Partnership faciliteert tevens een pool van Europese onderzoekers op het gebied van jeugd en jeugdbeleid. De groep bestaat uit 25 onderzoekers uit verschillende Europese landen, onder wie Dr. Judith Metz, lector jongerenwerk in de grote stad van Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam. Doelen van deze Pool of European Youth Researchers (PEYR) zijn:

  • uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar jeugd en jeugdbeleid op nationaal en Europees niveau;
  • geven van beleidsadvies aan de Europese Commissie en de Raad van Europa;
  • scouten van nieuwe trends en ontwikkelingen in Europees onderzoek over jeugdbeleid.


     
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.