Proces

De gestructureerde dialoog is onderdeel van de Europese Jeugdstrategie, die een looptijd heeft van 2010 tot 2018. Deze periode is opgedeeld in drie cycli van elk drie jaar. Voor elke cyclus kiest de Raad van Ministers een algemeen thema dat voor die periode Europese prioriteit is. De lidstaten die in de betreffende periode voorzitter zijn van de EU zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van de gestructureerde dialoog. Dit doen ze in samenwerking met de nationale jeugdraden.

De resultaten van de dialoog – op lokaal en Europees niveau – worden samengevat en elk half jaar gepresenteerd op EU Youth Conferences. Dit gebeurt in een dialoog tussen jongerenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van ministeries.


In 2013 is de tweede cyclus van drie jaar begonnen. Deze cyclus (2013-2015) is verdeeld in twee fasen van elk anderhalf jaar: per fase werken de drie lidstaten samen die in die periode het voorzitterschap van de EU bekleden. Zij kiezen gezamenlijk een thema dat centraal staat tijdens die fase van de gestructureerde dialoog. Voor de huidige fase (1 juli 2014 tot 1 januari 2016 hebben Letland, Italië en Luxemburgeen samenwerking. In de eerste helft van 2016 voert Nederland het voorzitterschap van de EU door Nederland. Op dit moment is nog niet bekend wat de structurele dialoog als thema zal hebben.


In de eerste cyclus (2010-2012) stonden de thema's werkgelegenheid voor jongeren en jongerenparticipatie centraal. In de eerste helft van de tweede cyclus (1 januari 2013 tot 1 juli 2014) hadden Ierland, Litouwen en Griekenland het thema maatschappelijke integratie (social inclusion) gekozen.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.