Resultaten

Nationaal


In de eerste fase van de gestructureerde dialoog heeft de NJR consultaties uitgevoerd onder jongeren en maatschappelijke organisaties over het thema werkgelegenheid voor jongeren. In totaal heeft de NJR ruim duizend jongeren gevraagd naar hun ervaringen en ideeën voor werkgelegenheid, onderwijs en participatie van jongeren. De belangrijkste aanbevelingen heeft de NJR opgenomen in een beleidsbrief , die in april 2011 naar alle gemeenten in Nederland is verstuurd.Erasmus+ Jeugd heeft een subsidielijn (Key Action 3) voor bijeenkomsten voor jongeren en beleidsmakers. Zowel voor bijeenkomsten op lokaal en nationaal niveau als voor internationale bijeenkomsten heeft het programma Erasmus+ Jeugd subsidiemogelijkheden. Het doel van deze bijeenkomsten is om de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers over thema’s rondom jeugdbeleid te stimuleren.

In het kader van de gestructureerde dialoog heeft NJR vier dialoogsessies georganiseerd in Enschede, Groningen, Roermond en Rotterdam. In deze sessies ontmoeten beleidsmakers, professionals en jongeren elkaar in een jonge, frisse setting en komen tot ideeën voor beleid dat jongeren direct raakt. Deze dialoogsessies werden gesubsidieerd door het Youth in Action-programma, voorloper van het programma Erasmus+ Jeugd.

Europees


De eerste cyclus van de gestructureerde dialoog (2010 - 2012) heeft geresulteerd in acht concrete aanbevelingen om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen. De ministers voor jeugdzaken hebben een deel van deze aanbevelingen rechtstreeks overgenomen in een resolutie over de gestructureerde dialoog en de participatie van jongeren op de arbeidsmarkt (mei 2011). Een maand later hebben de ministers voor werkgelegenheid de aanbevelingen verder uitgewerkt in concrete beleidsmaatregelen  (juni 2011). Onder het Cypriotische voorzitterschap zijn aanbevelingen  geformuleerd over actieve participatie van jongeren met een migrantenachtergrond.

Tijdens de huidige tweede cyclus staat het thema maatschappelijke integratie centraal. Onder Iers voorzitterschap hebben jongerenorganisaties en beleidsmakers aanbevelingen gedaan om de uitsluiting van jongeren in de samenleving tegen te gaan.


EU Jeugd Conferenties


In oktober 2014 heeft Italië tijdens het EU-voorzitterschap de EU Jeugd Conferentie in Rome georganiseerd. De focus lag op het lanceren van een consultatie bij alle jongeren in Europa over het thema 'jeugd sterker maken voor politieke participatie', dat liep van oktober 2014 tot maart 2015. Er werd gedebatteerd over de promotie van de rechten van jongeren om daarmee jongeren sterker te maken en hun deelname aan het sociale leven te verbeteren. Dat sloot aan  op het algemene thema 'jeugd empowerment' van het EU-voorzitterschap van Italië, Letland en Luxemburg.

Rond de 260 deelnemers ontmoetten elkaar in Riga (Letland) tijdens de EU  Jeugd Conferentie in maart 2015 en discussieerden over het thema 'jongeren aansporen tot politieke participatie in het democratische leven in Europa'.
De conferenties zijn een belangrijke stap in de Structurele Dialoog, een initiatief dat jongeren een stem geeft tijdens het vormgeven van jeugdbeleid dat hen direct aangaat. Jongeren en beleidsmakers wisselden ideeën uit en deden inspiratie op in verschillende workshops en plenaire sessies van vooraanstaande Europese experts. De ideeën en meningen die naar voren komen uit de discussies werden door de EU Jeugd Ministers meegenomen naar de bijeenkomst van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad in mei 2015. 
 

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.