Werkterreinen

De acht werkterreinen van de Europese Jeugdstrategie zijn:
 1. Onderwijs en opleiding


  Belangrijke prioriteiten op dit terrein zijn onder andere gelijke toegang  voor alle jongeren tot onderwijs en opleiding en meer mogelijkheden voor niet-formeel leren. De Europese Commissie richt zich hierbij vooral op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties door jongeren en op een betere erkenning van deze vaardigheden.


 2. Werkgelegenheid en ondernemerschap


  De Commissie investeert in loopbaanbegeleiding voor jongeren en ondernemerschap. Ook investeert de Commissie in de mogelijkheden voor jongeren om in het buitenland te werken of een opleiding te volgen.


 3. Gezondheid en welzijn


  In aansluiting op het derde Gezondheidsprogramma van de Europese Unie (2014-2020) stimuleert de Europese Commissie jongeren om gezond te leven, door lichamelijke opvoeding en sport te bevorderen. De samenwerking tussen het jongerenwerk, gezondheidswerkers en sportclubs wordt gestimuleerd. Ook besteedt de Commissie aandacht aan het tegengaan van overgewicht en verslaving.

 4. Participatie


  De Europese Commissie stimuleert de deelname van jongeren aan de democratische besluitvorming en in de samenleving. De tweede cyclus van de gestructureerde dialoog staat in het teken van participatie.


 5. Vrijwilligerswerk


  Om de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Europa te vergroten stelt de Europese Commissie een aantal initiatieven voor om het bewustzijn over de waarde van vrijwilligerswerk te vergroten, de kwaliteit van vrijwilligerswerk verbeteren en leerervaringen van vrijwilligerswerk beter erkend krijgen.


 6. Maatschappelijke integratie


  Om de uitsluiting van jongeren in de samenleving te voorkomen en armoede, vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid tegen te gaan stelt de Commissie een aantal initiatieven voor:
 • het benutten van de mogelijkheden van jongerenwerk en jongerencentra om jongeren bij de samenleving te betrekken;
 • het stimuleren van informatie- en onderwijsprogramma’s voor jongeren over hun rechten;
 • het verbeteren van de toegang van jongeren tot voorzieningen als gezondheidszorg en sociale zekerheid.

 1. Creativiteit en cultuur


  De Europese Commissie stimuleert:
 • training in cultuur, nieuwe media en interculturele competenties;
 • het gebruik van nieuwe technologieën om de creativiteit van jongeren te ondersteunen;
 • samenwerking tussen de culturele en creatieve sector en het jongerenveld.


 1. Jongeren en de wereld


  De Europese Commissie stimuleert de betrokkenheid van jongeren bij mondiale vraagstukken als klimaatverandering, mensenrechten en de Millenniumdoelen.


Meer informatie over de acht werkterreinen vind je op de website van de Europese Commissie.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.