Beleid en relevante thema's in het middelbaar beroepsonderwijs

Het is van belang dat projecten passen bij de doelstellingen die jouw organisatie nastreeft en jouw eigen beleidsagenda. Daarnaast dient een project aansluiting te hebben bij de nationale en Europese beleidsthema’s. Onderstaand schema geeft weer hoe jouw project aansluiting dient te vinden bij deze drie niveaus.


Om invulling te geven aan deze beleidsrijke invulling van het programma heeft het Nationaal Agentschap in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders een aantal thema’s benoemd die op zowel Europees als nationaal niveau van belang zijn en in het midden van deze drie cirkels passen.

Voor het mbo gaat het om de volgende thema’s:


1 Kwaliteit van onderwijs en kwaliteitszorg: kwalitatief goed onderwijs

 • opleidingsteams centraal;
 • cultuur van Kwaliteitszorg;
 • focus op vakmanschap;
 • EQAVET;
 • aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs.


2 Curriculum en examinering

 • certificeerbare leereenheden en het valideren van leereenheden;
 • flexibele individuele leerwegen;
 • kwalificatiestructuur en doelmatigheid van het opleidingsaanbod;
 • flexibeler onderwijs dat aansluit bij behoeften van bedrijfsleven;
 • valideren van werkervaring.


3 BPV en work-based learning

 • drie componenten: inhoud van opleidingen, vorm en doelmatigheid;
 • arbeidsmarktrelevante leerinhouden;
 • kwaliteit van (internationale) beroepspraktijkvorming;
 • bedrijven aanspreken voor stagiaires en ook inkomende mobiliteit;
 • European Alliance for Apprenticeships;
 • monitoring.


4 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

 


5 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo

 •  aansluiting vmbo-mbo;
 • VM2-experimenten;
 • Associate degree;
 • loopbaanbegeleiding & professionalisering van loopbaanbegeleiders;
 • beschikbaarheid informatie studiekeuze.


6 Professionalisering docenten en trainers

 • HRM beleid;
 • lerarenbeleid;
 • lerarenregister;
 • professioneel statuut;
 • de docent centraal;
 • Kwaliteit.


7 Internationale mobiliteit

 • accreditatie en inbedding internationalisering;
 • inkomende en uitgaande mobiliteit;
 • grensmobiliteit;
 • internationale diplomawaardering;
 • richtlijn erkenning beroepskwalificaties;
 • meeneembare studiefinanciering.


8 Regionale samenwerking en positionering in de 
   regio naar bedrijven, overheid en andere
   partners in onderwijs en samenleving


9 Opening up Education

 


10 Ondernemerschap

 

11 Excellent vakmanschap

 

voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. Mbo-instellingen dragen zorg voor de actuele onderwijsprogramma's, voor de verbinding met de praktijk en voor goed en boeiend onderwijs op maat. Ieders talent moet maximaal benut worden. ook voor toptalent moet ruimte zijn. Talentvolle studenten moeten een ambitieus onderwijsprogramma aangeboden kunnen krijgen en na hun diplomering kunnen doorgroeien naar excellent vakmanschap: het meesterschap. Ook talentvolle studenten die verder willen studeren in het hoger beroepsonderwijs moeten in het mbo uitgedaagd worden.



  
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.