Beleidsrijke invulling - relevante thema's

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma hebben de Nationale Agentschappen Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse stakeholders een aantal sectoroverstijgende thema’s benoemd die op zowel Europees als nationaal niveau van belang zijn voor onderwijs en jeugd.

Professionalisering

Instrumenten, materiaal en methoden voor professionalisering en beroepsontwikkeling van professionals in onderwijs, opleiding en jeugdwerk.


Social inclusion

Gelijke kansen voor deelnemers met een beperking en/of achtergestelde doelgroepen.


Leren op de werkplek

Leren op de werkplek (workbased learning) moet een onderdeel zijn in alle beroepsopleidingen. 


Uitval van jongeren uit onderwijs of samenleving

(Dreigende) uitval van jongeren in onderwijs, arbeidsmarkt of maatschappij.

 

Permeability

Flexible leerpaden van het mbo naar het hbo en visa versa.


ECVET

ECVET is een Europees systeem voor erkenning van leerresultaten.


Participatie van volwassenen

Participatie van volwassenen in maatschappij en op de arbeidsmarkt.


Vluchtelingen

Bevordering van de uitwisseling van best practices en relevante projecten met betrekking tot de integratie van migranten in de verschillende niveaus van het onderwijs.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.