ECVET

ECVET is een Europees systeem voor erkenning van leerresultaten. ECVET-experts helpen u graag bij het werken met ECVET.


Doel van ECVET
ECVET stelt mensen die (beroeps)onderwijs of volwasseneneducatie volgen of gaan volgen in staat om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe (formeel, non formeel of informeel) of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald. 


ECVET is geen doel op zichzelf; het is een instrument om learning outcomes inzichtelijk te maken: kennis, vaardigheden en competenties (knowledge, skills en competences – KSC). Onafhankelijk van de formele of informele leercontext stimuleert ECVET (inter)nationale mobiliteit, doordat het de transfer, accumulatie en erkenning van leerresultaten vergemakkelijkt.


Doelgroep
De ECVET-experts hebben een pro-actieve houding richting een breed publiek: partijen die ECVET implementeren, partijen die het gebruik van ECVET stimuleren en de eindgebruiker (de lerende). De ECVET-experts richten zich vooral op de eerste twee doelgroepen, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, bedrijven, het UWV, SBB, belangenorganisaties, de overheid en de Inspectie van het Onderwijs. Samenwerking tussen deze partijen is bevorderlijk voor de effectiviteit en impact voor de eindgebruiker. Om optimaal gebruik te kunnen maken van ECVET is vergaand inzicht in de werking van ECVET voor de eindgebruiker niet nodig, voor de implementerende partij is dat wel het geval.


Waarom ECVET?
ECVET kan worden ingezet als instrument om flexibele en maatwerk leertrajecten uit te stippelen voor zowel jongeren als volwassenen. Het bevordert de studie- of arbeidsmobiliteit. In beide gevallen komt de kracht van ECVET beter tot zijn recht in breder perspectief; het is raadzaam om ECVET niet te isoleren maar te koppelen aan validering en andere Europese instrumenten. Belangrijk is om de verschillen tussen doelgroepen in ogenschouw te nemen bij de implementatie van ECVET.


ECVET kan voor studenten de kwaliteit van buitenlandstages en leerervaringen bevorderen door transparantie over wat er geleerd is tijdens een stageperiode. Daarnaast kunnen zij al hun leerresultaten erkend krijgen; onafhankelijk of deze zijn opgenomen in het kwalificatiedossier of niet. Voor werknemers geldt dat zij ook hun leerresultaten erkend kunnen krijgen die behaald zijn in (non-)formeel onderwijs of door ervaring. Vervolgens hebben zij de mogelijkheid om een formeel diploma of (branche)certificaten te behalen die relevant zijn voor hun positie op de arbeidsmarkt en gewenste vervolgstappen.


Wat kunnen de ECVET-experts voor u doen?
De experts hebben een signalerende rol; zij spelen op een pro-actieve wijze in op de behoeften van het veld. Zij dragen bij aan de bekendheid en implementatie van ECVET. Bekendheid wordt voornamelijk verkregen door het geven van voorlichting over het instrument.


Vanuit hun rol als expert creëren zij bewustzijn bij scholen welke mogelijkheden en kansen ECVET kan bieden. Het creëren van bewustzijn wordt voornamelijk bereikt door intensieve workshops (bijvoorbeeld de ECVET Experience). Door hun brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen zij beide belangen inzichtelijk maken. Indien een partij ECVET, vanuit onderwijs of bedrijfsleven, wil implementeren dan kunnen de experts gevraagd worden om hen hierin te ondersteunen.


Daarnaast vervullen de experts een belangrijke taak om beleidsadviezen en internationale ontwikkelingen te vertalen naar de Nederlandse praktijk en vice versa hebben zijn ook een agenderende rol.


Meer informatie

Coördinatie nationaal team van ECVET-experts
Gonnie van der Eerden

Nationaal Coördinatiepunt ECVET
Raisa van Winden

 

ECVET-experts Mobiliteit


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.