NetWBL and Apprenticeships

NetWBL and Apprenticeships

De thematische netwerkactie Work-Based Learning and Apprenticeships (WBL) is binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) in september 2013 van start gegaan.

De Europese lidstaten en sociale partners hebben zich gecommitteerd aan het Brugge communiqué om te bewerkstelligen dat leren op de werkplek een onderdeel moet zijn in alle beroepsopleidingen.

Ook in de beleidsdocumenten ‘Rethinking Education’ en ‘Youth Employment’ wordt het belang van het faciliteren van werkgelegenheid voor jongeren benoemd. De noodzaak om het gebrek aan werkervaring, vaardigheden en competenties bij jongeren aan te pakken is urgent. Een deel van de oplossing kan worden gevonden in het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en –opleidingen door actieve participatie van werkgevers en leren op de werkplek.

Om de overgang naar werk soepeler te laten verlopen moet met de leerlingen gewerkt worden aan kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een succesvolle eerste stap op de arbeidsmarkt. 

In Nederland ligt de behoefte vooral op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van praktijkleren. Het  Nederlandse NA participeert actief in het netwerk Work Based Learning - NetWBL. 

Het thematisch netwerk Work Based Learning (praktijkleren) van de nationale agentschappen is in 2013 van start gegaan.
De Europese Commissie heeft de Nationale Agentschappen de taak gegeven om rond specifieke thema's samenwerkingsverbanden te creëren onder leiding van een coördinerend agentschap.


Doelen van de samenwerkingsverbanden zijn:

  • Het ondersteunen en faciliteren van kennisuitwisseling en het creëren van netwerken;
  • Bijdragen aan discussies op deze thema’s in breder perspectief;
  • Het doen van aanbevelingen aan politici, beleidsmakers en belanghebbenden;
  • Het doen van aanbevelingen aan de Europese Commissie, Nationale Agentschappen en projectcoördinatoren die de effectiviteit van het programma verhogen.


Meer informatie over de thematische netwerkactie WBL is te vinden op de projectwebsite.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.