Uitval van jongeren uit onderwijs of samenleving

(Dreigende) uitval van jongeren in onderwijs, arbeidsmarkt of maatschappij is benoemd als een van de thema’s voor de beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+.

Doel

Erasmus+ is bedoeld voor (onderwijs)instellingen en (maatschappelijke) ondernemingen die bij het bereiken van hun doelstellingen in het veld van onderwijs, training en jeugd buiten de landsgrenzen willen leren en/of samenwerken.

Erasmus+ ondersteunt met Europese projecten de terugdringing van uitval van jongeren in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Subsidietoekenning

Projectvoorstellen met een duidelijke koppeling tussen eigen beleidsdoelen en (inter-)nationaal beleid komen in aanmerking voor subsidie. De kansen voor het thema uitval liggen met name bij internationale en sectoroverstijgende strategische partnerschappen (Key Action 2). Doel van deze partnerschappen is op een innovatieve manier van elkaar te leren en samen te werken.

Gedacht kan worden aan het doorontwikkelen van aanpak van uitval op internationaal niveau of het vinden van oplossingen voor vraagstukken die niet op nationaal niveau kunnen worden opgelost.

Meedenken

Wil je op enigerlei wijze betrokken worden bij dit thema, vul dan hieronder je contactgegevens in. Wij nemen dan contact met je op. (Zijn hieronder geen invulvelden zichtbaar, open dan de website met internet Explorer.)


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.