Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs

Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs

Studenten en stafleden in het hoger onderwijs kunnen studie- of werkervaring opdoen in en buiten Europa. Het opzetten van internationale masterprogramma’s en het verstrekken van masterleningen zijn ook manieren om Europese mobiliteit te bevorderen.

Erasmus+ stimuleert het versterken van mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs, binnen en buiten de Europese Unie. Europeanen krijgen de kans om te studeren, een opleiding te volgen of te onderwijzen. Niet-Europese studenten en leraren krijgen meer mogelijkheden om in Europa te studeren, te onderwijzen en te leren.


Key Action 1 van Erasmus+ biedt deze subsidiemogelijkheden:


Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (in Europa)

Studenten of stafleden in het hoger onderwijs studeren, lopen stage, of doen werkervaring op bij een bedrijf of onderwijsinstelling in een ander Europees land. Hierdoor vergroten zij hun kennis en vaardigheden.


Internationale mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)

Mobiliteit buiten Europa wordt ook mogelijk binnen Erasmus+ door samenwerking met internationale partnerlanden. Studenten of stafleden in het hoger onderwijs studeren, lopen stage (vooralsnog alleen binnen Europa), of doen werkervaring op buiten de Europese Unie. Zo werken zij aan hun ontwikkeling.

  

Online Linguistic Support

Een online tool die bestaat uit twee onderdelen: assessment van de taalvaardigheid en taalcursussen. Per 1 januari 2015 zijn alle studenten die op uitwisseling gaan en waarvan de ‘hoofdtaal’ een van de zes talen is, verplicht het assessment uit te voeren, een voor vertrek en een voor terugkomst.

Mobiliteit voor pas afgestudeerden

Studenten kunnen binnen één jaar na het afronden van hun studie in het hoger onderwijs op stage binnen Europa.


Erasmus Mundus Joint Master Degree

Een gezamenlijk internationaal masterprogramma (joint master degree) wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen. Er zijn beurzen voor excellente studenten uit de hele wereld. Docenten geven op uitnodiging les, training en doen onderzoek.


Lening voor Masterstudie

Een masterlening Erasmus+ is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een volledige master in het buitenland gaan volgen. De lening ondersteunt masterstudenten bij de hoge kosten voor levensonderhoud en collegegeld.

Jongerenuitwisselingen

Organisaties kunnen Europese subsidie krijgen voor een jongerenuitwisseling in het kader van Erasmus+. Schoolklassen komen hier alleen voor in aanmerking als de jongeren vrijwillig meedoen, de activiteiten in de uitwisseling buitenschools zijn (dus geen excursies e.d.) en gebaseerd zijn op niet-formele leermethoden.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.