diplomasupplement

Onderdeel van het Bolognaproces is de invoering van een zogenoemd diplomasupplement (DS). Sinds 2005 moeten alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kosteloos hun afgestudeerde zo’n supplement geven
De nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zegt dat instellingen het model moeten gebruiken dat de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES hebben ontwikkeld.

Kern van het DS is de beschrijving van het nationale onderwijssysteem. De Nuffic heeft de beschrijving voor Nederland opgesteld. Dat deden we op basis van uitvoerig overleg tussen vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de groep van Bologna-experts.

Het ministerie van OCW heeft vervolgens ingestemd met de opgestelde tekst.


Vast format

 

Het model kent een vast format. Instellingen kunnen hun DS zelf vormgeven, maar moeten de volgorde van de onderdelen en de daarbij behorende nummering handhaven.

Werkgevers en ook onderwijsinstellingen gebruiken het DS om afgestudeerden te beoordelen bij sollicitaties of toelating tot programma’s. Supplementen die van het model afwijken, worden snel ter zijde gelegd. Het kost immers meer moeite om de informatie in afwijkende modellen te vergelijken met het standaardmodel.

Download het UNESCO/CEPES model diplomasupplement en de bijbehorende explanatory notes op de website van de Europese Commissie.

Het standaardmodel bestaat uit acht items. Die bestaan weer een aantal subitems, die in de ‘voorgeschreven’ volgorde moeten worden vermeld. Alleen item 4.3 ‘Overzicht van afgelegde studieonderdelen en behaalde cijfers’ mag qua volgorde afwijken.


Toelichting bij invullen DS

 

Download de toelichting bij het invullen van een DS die de Bologna-experts hebben opgesteld.


Leeruitkomsten opnemen

 

In het DS is nog geen duidelijke plaats voor het vermelden van de leeruitkomsten (learning outcomes) van een programma. In de praktijk blijkt item 4.2 de beste plek om hierover – indien gewenst – toch informatie op te nemen.

Sommige instellingen kiezen ervoor om de leeruitkomsten van een opleiding of specialisme op te nemen in de hoofdtekst van het DS. Andere instellingen nemen ze op in een bijlage bij het supplement.

U kunt beter niet verwijzen naar een website. Informatie daarop kan namelijk soms van plaats veranderen. Bovendien verandert informatie voortdurend. De vraag is verder of potentiële werkgevers en onderwijsinstellingen die informatie überhaupt zullen opzoeken.


Meer informatie

 

Download diagram 'The Dutch education system' op de website van de Nuffic.


 


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.