Projectuitvoering mobiliteit buiten Europa in het hoger onderwijs

Is je subsidieaanvraag voor een mobiliteitsproject in het hoger onderwijs toegekend? Dan moet je tussentijds een interimrapportage maken en na afloop van de activiteiten een eindrapportage indienen. Hierin verantwoord je de subsidie inhoudelijk en financieel.

Tussenrapportage

De tussenrapportage geeft een beknopt beeld over het eerste jaar van je project. Voor zover uit de tussenrapportage blijkt dat ten minste 70% van de eerste voorfinanciering gebruikt is, geldt de tussenrapportage als verzoek voor een tweede voorfinanciering. De deadline voor het inleveren van deze tussenrapportage staat in de agreement.


 

Eindrapportage
Uiterlijk 2 maanden na de einddatum van de contractperiode stel je een eindrapportage op. Dit gebeurt in de Mobility Tool. De precieze deadline staat in de overeenkomst.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.