Subsidie aanvragen voor internationale mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor internationale mobiliteit van studenten of stafleden. Deze actie staat ook wel bekend als de 'international credit mobility' en is bedoeld voor studenten en stafleden in het hoger onderwijs. De mobiliteit vindt plaats tussen partnerlanden en landen buiten de Europese Unie.


Inkomende- en uitgaande mobiliteit
Financieringsinstrumenten

Financiële instrumenten, regels en voorwaarden
Voorbereiding van de subsidieaanvraag
Waar kan ik subsidie aanvragen?
Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Waar moet ik op letten bij mijn subsidieaanvraag?

 


Inkomende- en uitgaande mobiliteit

De internationale credit mobiliteit binnen KA1 betreft zowel inkomende als uitgaande mobiliteit met partner landen. Een lijst met deelnemende landen vind je in de rechterkolom. Deelnemers uit partnerlanden kunnen leren of werkervaring opdoen in een Europees land om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Europese studenten en stafleden kunnen ook elders in de wereld leren of werkervaring opdoen. Het accent ligt echter op de inkomende mobiliteit, dat wil zeggen, mobiliteit van studenten en stafleden naar de EU-landen en in minder mate uitgaande mobiliteit.


Financieringsinstrumenten

De financiering van de international credit mobility komt uit vier EU-fondsen bedoeld voor het externe beleid van de Europese Unie. Voor elk fonds (gericht op een aantal regio’s) geldt een apart budget met eigen voorwaarden. Het budget van call 2017 is afkomstig van de volgende EU-fondsen:

  • Instrument for Pre-accession (IPA)
  • European Neighbourhood Instrument (ENI)
  • Development Co-operation Instrument (DCI)
  • Partnership Instrument (PI)
  • European Development Fund (EDF)    

Lees meer over de instrumenten, de landen en de voorwaarden in de tabel 'regio's en voorwaarden' in de rechterkolom. 


Financiële instrumenten, regio's en voorwaarden

In de rechterkolom vind je een tabel 'C2017 KA107 budget Nederland'. Daarin vind je een overzicht met de EU fondsen en de voorwaarden voor de Call 2017 voor Nederland. Daarnaast tref je een tabel aan met het overzicht van de financiele instrumenten en bijbehorende landen (C2017 KA107 countries 2017).

 

Voorbereiding van de subsidieaanvraag

De Europese Commissie heeft een aangepast sjabloon voor interinstitutionele overeenkomsten ontwikkeld voor uitwisseling met instellingen in partnerlanden buiten Europa. Je vindt dit formulier in de rechterkolom.


In dit sjabloon zijn onder andere de principes van de Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) opgenomen, omdat instellingen in partnerlanden geen ECHE bezitten. Met het tekenen van de interinstitutionele overeenkomst verklaren instellingen uit partnerlanden de principes van de ECHE te respecteren.
Hogeronderwijsinstellingen uit zowel programma- als partnerlanden wordt aanbevolen de interinstitutionele overeenkomst te tekenen zodra ze geselecteerd zijn om subsidie te ontvangen. De overeenkomst dient in elk geval getekend te zijn voordat de uitwisseling plaatsvindt.Waar moet ik op letten bij mijn subsidieaanvraag?

  • Een hogeronderwijsinstelling (ho instelling) kan slechts één aanvraag voor de hele instelling indienen per call.
  • De ho instelling dient de subsidieaanvraag in. Studenten en stafleden kunnen niet rechtstreeks een subsidie aanvragen. De ho instelling waar ze studeren of werken, bepaalt de selectiecriteria voor deelname aan de mobiliteitsactiviteiten.
  • Je kunt subsidies in het kader van Erasmus+ alleen online aanvragen middels een daarvoor bedoeld formulier.

Lees ook de programmagids van Erasmus+ in de rechterkolom. Hierin staan alle voorwaarden.

 

Waar kan ik een aanvraag indienen? 

Je dient je aanvraag in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. Voor de international credit mobility kunnen slechts hoger onderwijsinstellingen gevestigd in een programmaland (zie tabel 'deelnemende landen' in de rechterkolom) een aanvraag indienen. Ze doen dat voor zowel de inkomende als voor de uitgaande mobiliteit met een hoger onderwijsinstelling in een partnerland.

 

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen voor een mobiliteitsproject in het hoger onderwijs. De deadline vind je in de rechterkolom.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.