Mobiliteit voor studenten en stafleden in het hoger onderwijs (Europees)

Mobiliteit voor studenten en stafleden in het hoger onderwijs (Europees)

Mobiliteit binnen Europa voor studenten en stafleden in het hoger onderwijs. Deelnemers kunnen studie- of werkervaring opdoen in andere Europese landen.

Mogelijkheden voor mobiliteit van studenten in het hoger onderwijs
Waaraan moet internationale mobiliteit voor studenten voldoen?
Mogelijkheden voor mobiliteit van stafleden in het hoger onderwijs
Wat is het doel van mobiliteit in het hoger onderwijs?
Wat zijn voorbeelden van mobiliteit in het hoger onderwijs?
Duur van de mobiliteitsactiviteiten
Deelnemende landen
Wie dient de subsidieaanvraag in?
Hoe vraag ik subsidie aan voor mobiliteit van studenten en stafleden?
 

Erasmus+ stimuleert mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs. Deelnemers kunnen studeren, stage lopen of werkervaring opdoen in Europese landen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Mobiliteit zorgt ook voor modernisering en internationalisering van het onderwijs.
Instellingen in het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor mobiliteit van personeel en studenten binnen Europa. Deze subsidiemogelijkheid maakt deel uit van Key Action 1 van Erasmus+.


Mogelijkheden voor mobiliteit van studenten in het hoger onderwijs

Tijdens hun studie kunnen studenten:

 • studeren in een ander Europees land bij een partnerinstelling voor hoger onderwijs;
 • stage lopen in een ander Europees land bij een onderneming of een andere relevante werkplek.

Na hun studie kunnen studenten:

 • stage lopen in een ander Europees land bij een onderneming of een andere relevante werkplek tot maximaal 1 jaar na afstuderen, indien dit vóór afstuderen is aangevraagd.

Een studieperiode in het buitenland kan ook een stageperiode omvatten. Ook "assistentschappen" voor docenten in opleiding zijn hier onderdeel van.


Waaraan moet internationale mobiliteit voor studenten voldoen?

De studie of stage in een ander Europees land moet:

 • voldoen aan de leerdoelen van de te behalen graad;
 • tegemoetkomen aan de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van de student;
 • integraal deel uitmaken van het studieprogramma van de student (alleen van toepassing op studie).


Mogelijkheden voor mobiliteit van stafleden in het hoger onderwijs

 • Onderwijs geven bij een partnerinstelling voor hoger onderwijs in een ander Europees land. Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden is mogelijk in elk studiegebied en elke academische discipline.
 • Deelnemen aan opleidingsevenementen in het buitenland (met uitzondering van conferenties), job shadowing / observatieperioden / opleidingen bij een partner-hogeronderwijsinstelling of een andere relevante organisatie in het buitenland. Deze activiteiten ondersteunen de beroepsontwikkeling van stafleden in het hoger onderwijs.


Wat is het doel van mobiliteit in het hoger onderwijs?

Subsidie voor Europese mobiliteit van studenten of personeel in het hoger onderwijs draagt bij aan:

 • vergroten van academische kennis;
 • ontwikkelen van persoonlijke en/of vakspecifieke competenties;
 • breder begrip van onderwijs in andere Europese landen;
 • modernisering en internationalisering van het onderwijs.


Wat zijn voorbeelden van mobiliteit in het hoger onderwijs?

 • studentenmobiliteit voor studie;
 • studentenmobiliteit voor stage;
 • personeelsmobiliteit voor onderwijs;
 • personeelsmobiliteit voor opleiding.


Duur van de mobiliteitsactiviteiten

Studenten:

 • studieperioden: 3 tot 12 maanden (inclusief een optionele aanvullende stageperiode).
 • stages: 2 tot 12 maanden.

Stafleden:

 • 2 dagen tot 2 maanden (exclusief reistijd). Een onderwijsactiviteit bestaat altijd uit minstens 8 lesuren per week (of per elke kortere verblijfsperiode).


Deelnemende landen

Aan een project op het gebied van mobiliteit in het hoger onderwijs nemen organisaties uit de verschillende programmalanden en/of partnerlanden deel. Dit zijn alle 28 EU-lidstaten en aangrenzende landen. Bekijk het overzicht met deelnemende landen.


Wie dient de subsidieaanvraag in?

 • Voor een aanvraag als individuele HO: hogeronderwijsinstellingen die gevestigd zijn in een programmaland en waaraan een Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is toegekend (zie programmagids Erasmus+).
 • Voor een aanvraag als nationaal mobiliteitsconsortium: coördinerende organisaties die gevestigd zijn in een programmaland en die een consortium coördineren waaraan een certificaat van mobiliteitsconsortium voor hoger onderwijs is toegekend.


Is je organisatie niet in het bezit van een geldig certificaat van mobiliteitsconsortium? Dan kun je namens een mobiliteitsconsortium daarom verzoeken wanneer je een subsidie voor een mobiliteitsproject aanvraagt. Je organisatie komt alleen in aanmerking voor een mobiliteitsproject als gunstig gevolg wordt gegeven aan je verzoek om een certificaat.


Hoe kan ik subsidie aanvragen voor mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs?

Een hogeronderwijsinstelling kan subsidie aanvragen voor mobiliteit van studenten en stafleden in Europa. Deze subsidiemogelijkheid maakt deel uit van Key Action 1 van Erasmus+. Je dient je aanvraag in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. In de programmagids Erasmus+ vind je alle voorwaarden.


Lees meer over subsidie aanvragen voor internationale mobiliteit.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.