Grootschalige vrijwilligersprojecten (EVS)

Aan grootschalige vrijwilligersprojecten nemen minstens 30 EVS-vrijwilligers deel. Bijvoorbeeld bij internationale evenementen op het gebied van jeugd, cultuur en sport. Organisaties kunnen hiervoor Europese subsidie aanvragen.

Wie kunnen deelnemen aan grootschalige vrijwilligersprojecten?
Aantal deelnemers aan een grootschalig vrijwilligersproject
Duur van een grootschalig vrijwilligersproject
Wie kan subsidie aanvragen voor grootschalige vrijwilligersprojecten?
Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een grootschalig vrijwilligersproject?
Voorbeelden van grootschalige vrijwilligersprojecten


Grootschalige vrijwilligersprojecten zijn projecten waaraan minstens 30 EVS-vrijwilligers (European Voluntary Service) deelnemen. Het zijn projecten in het kader van Europese of wereldwijde evenementen op het gebied van jeugd, cultuur en sport. Denk bijvoorbeeld aan wereldtoppen voor jongeren, Europese cultuurhoofdsteden en Europese sportkampioenschappen. 

Wie kunnen deelnemen aan grootschalige vrijwilligersprojecten?

Jongeren die:

  • tussen de 17 en 30 jaar zijn;
  • nog niet eerder aan een grootschalig EVS-vrijwilligersproject hebben deelgenomen tijdens de looptijd van het programma Erasmus+;
  • afkomstig zijn uit een van de programmalanden (met uitzondering van het land waar het project plaatsvindt) of uit een partner-buurland van de Europese Unie. 


Kijk hier voor een overzicht van deelnemende landen.


Aantal deelnemers aan een grootschalig vrijwilligersproject

  • Aan een grootschalig vrijwilligersproject nemen minimaal 30 EVS-vrijwilligers deel.


Duur van een grootschalig vrijwilligersproject

Het hele vrijwilligersproject duurt inclusief voorbereiding en evaluatie 3 tot 12 maanden. De uitvoering van de activiteiten duurt 14 dagen tot 2 maanden, exclusief reistijd.

Een grootschalig vrijwilligersproject bestaat uit 3 fasen:

  1. voorbereiding (praktische regelingen, selectie van deelnemers, deelnemers voorbereiden);
  2. vrijwilligerswerk tijdens het evenement en aanvullende activiteiten, zoals conferenties, workshops en andere bijeenkomsten om (EVS-)vrijwilligerswerk te promoten;
  3. vervolgacties (evaluatie van de EVS-activiteiten, formele erkenning van de leerresultaten die de vrijwilligers tijdens de activiteiten behalen, verspreiding en toepassing van de projectresultaten). 
      

Wie kan subsidie aanvragen voor grootschalige vrijwilligersprojecten?

Iedere publieke of particuliere organisatie die rechtstreeks betrokken is bij de organisatie van een Europees of internationaal evenement op het gebied van jeugd, cultuur en sport kan een aanvraag indienen voor een vrijwilligersproject. De organisatie moet gevestigd zijn in een van de programmalanden.


Bekijk het overzicht van deelnemende landen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een grootschalig vrijwilligersproject?

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor grootschalige vrijwilligersprojecten in het kader van Key Action 1: Mobiliteit van Erasmus+. Een voorwaarde is dat het grootschalige vrijwilligersproject plaats vindt in het programmaland waar het evenement op het gebied van jeugdzaken, cultuur of sport wordt gehouden.

Dien je aanvraag vóór de vastgestelde deadline in bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in Brussel.

Voorbeelden van grootschalige vrijwilligersprojecten

Binnenkort vind je hier een aantal voorbeeldprojecten.

   
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.