Training en netwerkactiviteiten voor jongerenwerkers

Internationale training en netwerkactiviteiten ondersteunen de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers. Als jongerenwerker wissel je ervaringen uit met collega’s uit andere Europese landen en doe je nieuwe competenties, kennis en vaardigheden op tijdens de activiteiten die maximaal twee maanden duren. Ook leg je de basis voor internationale samenwerking in toekomstige projecten. Organisaties kunnen hiervoor Europese subsidie aanvragen.

Wat is het doel van de training en netwerkactiviteiten?
Wie kunnen deelnemen aan training en netwerkactiviteiten?
Duur van training en netwerkactiviteiten
Aantal deelnemers aan training en netwerkactiviteiten
Deelnemende landen
Wie dient de subsidieaanvraag in?
Hoe kan ik subsidie aanvragen voor training en netwerkactiviteiten?
Voorbeelden van training en netwerkactiviteiten


Organisaties kunnen Europese subsidie aanvragen voor het opzetten van internationale seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken voor maximaal 50 jongerenwerkers. Ook is subsidie mogelijk voor een job shadowing: een korte 'meeloopperiode' bij een jongerenwerkorganisatie in het buitenland.

Wat is het doel van de training en netwerkactiviteiten?

Deelname aan internationale trainingen en netwerkactiviteiten:

  • ondersteunt de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers;
  • geeft jongerenwerkers de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen en te leren van praktijkvoorbeelden uit andere landen, bijvoorbeeld via job shadowing;
  • stimuleert het leerproces van jongerenwerkers door niet-formele onderwijsmethoden;
  • draagt bij aan de kwaliteit van (internationaal) jongerenwerk;
  • helpt om partnerschappen voor internationale samenwerking op te bouwen en nieuwe jongerenprojecten te ontwikkelen.

Wie kunnen deelnemen aan training en netwerkactiviteiten?

Jongerenwerkers en jeugdwerkers kunnen deelnemen aan internationale training en netwerkactiviteiten. Met jongerenwerkers bedoelen we diegenen die buitenschools met jongeren werken. Dit kunnen zowel beroepskrachten als vrijwilligers zijn.

Duur van training en netwerkactiviteiten

Een internationale training of netwerkactiviteit duurt minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden (afhankelijk van het type activiteit). Ook is job shadowing mogelijk: een korte meeloopperiode bij een buitenlandse jongerenwerkorganisatie.

Aantal deelnemers aan training en netwerkactiviteiten

Maximaal 50 deelnemers kunnen aan elke activiteit deelnemen. Dit is inclusief trainers en ondersteunende medewerkers. Alle deelnemers vertegenwoordigen een van de partnerorganisaties van het project.

Deelnemende landen

De training en netwerkactiviteiten moeten worden opgezet door minimaal twee verschillende organisaties uit verschillende programmalanden of partnerlanden grenzend aan de Europese Unie. De activiteit vindt plaats in het land van een van de deelnemende organisaties. Hiervan moet minimaal één land een programmaland zijn.

Bekijk het overzicht van deelnemende landen.

Wie dient de subsidieaanvraag in?

Voorbeelden van organisaties die een subsidieaanvraag kunnen indienen voor training en netwerkactiviteiten:

  • non-profitorganisaties, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties sociale ondernemingen;
  • lokale, regionale en nationale overheden;
  • informele groepen jongeren (zonder stichting of andere organisatievorm);
  • bedrijven actief in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen voor training en netwerkactiviteiten?

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor training en netwerkactiviteiten van jongerenwerkers in het kader van Key Action 1 Mobiliteit van Erasmus+.  Een van de organisaties dient een subsidieaanvraag in namens alle deelnemende partnerorganisaties bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is.

Lees meer over subsidie aanvragen voor training en netwerkactiviteiten.

Voorbeelden van training en netwerkactiviteiten

Binnenkort vind je hier voorbeelden van training en netwerkactiviteiten


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.