Vrijwilligerswerk in Europa (EVS)

EVS-vrijwilligers doen tot 12 maanden vrijwilligerswerk in het buitenland. Hierbij maken jongeren kennis met andere culturen en leren ze nieuwe vaardigheden. Deelnemende organisaties kunnen subsidie aanvragen voor Europees vrijwilligerswerk.

Wat is het doel van Europees vrijwilligerswerk?
Voor wie is Europees vrijwilligerswerk bedoeld?
Hoeveel jongeren doen mee aan een EVS-project?
Hoe lang duren EVS-projecten?
Welke landen nemen deel aan Europees vrijwilligerswerk?
Wie dient de aanvraag in voor Europees vrijwilligerswerk in?
Hoe kan ik subsidie voor EVS aanvragen?
Voorbeelden van Europees Vrijwilligerswerk


Europees vrijwilligerswerk (European Voluntary Service of EVS) biedt jongeren tussen de 17 en 30 jaar de kans om maximaal 12 maanden vrijwilligerswerk in het buitenland te doen. Als EVS-vrijwilliger draag je bij aan het werk van organisaties in sectoren als jongerenwerk, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid, sociaal-cultureel werk, zorg en welzijn en cultureel erfgoed.

Bij Europees vrijwilligerswerk werken zendorganisatie, gastorganisatie en vrijwilliger(s) nauw samen. De zendorganisatie helpt de vrijwilliger bij de keuze van een EVS-project en het regelen van praktische zaken (zoals reis, visum en verzekering). De buitenlandse gastorganisatie zorgt ter plaatse voor begeleiding van de vrijwilligers.

Deelnemende organisaties kunnen een vergoeding krijgen voor het grootste deel van de kosten. Europese subsidie is beschikbaar in het kader van Key Action 1 Mobiliteit van Erasmus+.

Wat is het doel van Europees vrijwilligerswerk?

Dat de jongeren die deelnemen:

  • de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland;
  • als EVS-vrijwilliger een bijdrage leveren aan het dagelijks werk van organisaties;
  • kennismaken met andere culturen en nieuwe vaardigheden en competenties leren.


Voor wie is Europees vrijwilligerswerk bedoeld?

Jongeren tussen de 17 en 30 jaar kunnen deelnemen aan EVS-projecten.
Ben je een jongere en wil je EVS-vrijwilliger worden? Kijk dan op de website van de European Youth Portal.


Hoeveel jongeren doen mee aan een EVS-project?

Maximaal 30 vrijwilligers kunnen aan een EVS-project deelnemen. Bij een grootschalig vrijwilligersproject gelden andere aantallen.

Hoe lang duren EVS-projecten?

Een jongere kan 2 tot 12 maanden Europees vrijwilligerswerk doen.
Aanvragen voor kortere projecten (vanaf 2 weken) zijn mogelijk voor jongeren in achterstandssituaties of voor EVS-projecten waarbij minstens 10 vrijwilligers betrokken zijn.

Welke landen nemen deel aan Europees vrijwilligerswerk?

Europees Vrijwilligerswerk moet worden opgezet door minimaal twee verschillende organisaties uit verschillende programmalanden of partnerlanden grenzend aan de Europese Unie. De activiteit vindt plaats in het land van een van de deelnemende organisaties.

Bekijk het overzicht van deelnemende landen.


Wie dient de aanvraag in voor Europees vrijwilligerswerk in?

Organisaties die kunnen deelnemen als zend- of gastorganisatie:

  • non-profitorganisaties, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties;
  • sociale ondernemingen;
  • lokale, regionale en nationale overheden;
  • informele groepen jongeren (zonder stichting of andere organisatievorm);
  • bedrijven actief in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Alleen organisaties uit programmalanden kunnen een aanvraag indienen.

Hoe kan ik subsidie voor EVS aanvragen?

Deelnemende organisaties kunnen vaste bijdragen krijgen voor onder meer organisatiekosten,  reiskosten en zakgeld voor de vrijwilliger. Als je in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet je organisatie zich eerst laten  accrediteren  als EVS-organisatie bij Erasmus+ Jeugd.

Voorbeelden van Europees Vrijwilligerswerk

  • Tijdens de Kindervakantieweken van Don Bosco in Rijswijk hebben 26 Europese jongeren als EVS-vrijwilliger meegewerkt.

Celebrating volunteering - Don Bosco Youthnet from Youth in Action Nederland on Vimeo.


Lees meer over subsidie aanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.