Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs biedt Europese leermogelijkheden voor studenten en professionals. Door internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het mbo de kans hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen.

Het leerproces van de persoon die aan een Europese mobiliteit deelneemt, staat centraal. De kennis die je bijvoorbeeld opdoet tijdens een buitenlandstage, helpt je om je professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven en aan je carrière te bouwen. Je verbetert meestal ook je taalvaardigheden.

Key Action 1 biedt deze subsidiemogelijkheden voor studenten en professionals in het middelbaar beroepsonderwijs:

 

Mobiliteit van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Studenten kunnen stage lopen of studeren in Europa tijdens hun mbo-opleiding of tot één jaar na afstuderen. Door deze stage of studie vergroten zij hun vakkennis en leren zij nieuwe vaardigheden. Dit stimuleert studenten in hun (vervolg)studie, vergroot hun baankansen en maakt ze zelfstandiger.

 

Mobiliteit van professionals in het middelbaar beroepsonderwijs

Professionals in het mbo kunnen een periode leren (via training of job shadowing) of werken bij Europese bedrijven of onderwijsinstellingen of andere relevante organisaties. Hierdoor verwerven zij nieuwe competenties en kennis om hun beroep beter uit te oefenen. Dit helpt bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan hun carrière en vergroot de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

Jongerenuitwisselingen

Organisaties kunnen Europese subsidie krijgen voor een jongerenuitwisseling in het kader van Erasmus+. Schoolklassen komen hier alleen voor in aanmerking als de jongeren vrijwillig meedoen, de activiteiten in de uitwisseling buitenschools zijn (dus geen excursies e.d.) en gebaseerd zijn op niet-formele leermethoden.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.