Mobiliteit voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen door Europese mobiliteit studeren of stage lopen in het buitenland. Hierdoor leren zij nieuwe vaardigheden en doen zij nieuwe kennis op. Voor mobiliteit in het mbo is Europese subsidie beschikbaar.
Wie kan deelnemen aan een mobiliteitsproject voor studenten?
Waar moet een mobiliteitsproject voor studenten aan voldoen?
Wat zijn voorbeelden van mobiliteit van mbo-studenten?
Duur van een mobiliteitsproject
Deelnemende landen
Wie dient de aanvraag in?

 

Studenten kunnen een periode in het buitenland studeren bij een partnerinstelling in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook kan een mbo-student stage lopen bij een onderneming in Europa. Alleen een onderwijsinstelling in het middelbaar beroepsonderwijs kan subsidie voor Europese mobiliteit van studenten aanvragen. De onderwijsinstelling coördineert de uitwisseling.Wie kan deelnemen aan een mobiliteitsproject voor studenten?

  • Alle studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling en een initiële middelbare beroepsopleiding volgen (BOL of BBL).
  • Afgestudeerde mbo-studenten kunnen nog van deze mogelijkheid gebruik maken, tot maximaal één jaar na afstuderen.


Waar moet een mobiliteitsproject voor studenten aan voldoen?

De mobiliteitsactiviteit, zoals een studieperiode of buitenlandstage, moet:

  • voldoen aan de door de onderwijsinstelling vastgestelde leerdoelen;
  • bijdragen aan de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van de student;
  • integraal deel uitmaken van het studieprogramma van de mbo-student.


Wat zijn voorbeelden van mobiliteit van mbo-studenten?

Studenten studeren of lopen stage in een ander Europees land in het kader van hun middelbare beroepsopleiding. Dit kan zijn bij:

  • een onderneming;
  • een andere relevante organisatie;
  • een beroepsonderwijsinstelling waar naast studie- ook werkplekleren wordt aangeboden.


Duur van een mobiliteitsproject

De projectduur is 1 of 2 jaar. In de aanvraag geeft de onderwijsinstelling, die de aanvraag indient, de duur aan. De duur is afhankelijk van de doelstelling van het project en de activiteiten die uitgevoerd worden. Indien je als instelling ook mobiliteit van professionals aanvraagt, doe je dat in één aanvraagformulier.

  • Mobiliteit van een student voor een stage- of leerperiode is minimaal twee weken tot maximaal 12 maanden.


Deelnemende landen

Aan een project op het gebied van mobiliteit in het mbo kunnen alleen Erasmus+ programmalanden deelnemen. Dit zijn alle 28 EU-lidstaten en een aantal meer, o.a. landen uit de Europese Economische Ruimte. Bekijk het overzicht met deelnemende landen.


Wie dient de aanvraag in?

Privépersonen (particulieren) komen niet voor subsidie Erasmus+ in aanmerking. Alleen een rechtspersoon zoals een onderwijsinstelling kan een aanvraag indienen.


Ben je mbo-student en ben je geïnteresseerd in een studie of stage in het buitenland? Neem dan contact op met de persoon die op jouw school verantwoordelijk is voor internationale stages/Erasmus+. Als jouw school als Erasmus+ subsidie ontvangt, krijg je daar te horen wat de voorwaarden zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Jij kan zelf géén subsidie bij het Nationaal Agentschap aanvragen.Lees meer over subsidie aanvragen voor mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs.


 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.