Mobiliteit van professionals in het middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit van professionals in het middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit geeft professionals in het middelbaar beroepsonderwijs de kans om ervaring en kennis op te doen bij Europese bedrijven en of (onderwijs)instellingen. Dit draagt bij aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Wat is het doel van mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs?
Wat zijn voorbeelden van mobiliteit?
Wie kunnen deelnemen aan mobiliteitsprojecten?
Duur van een mobiliteitsproject
Deelnemende landen
Wie dient de subsidieaanvraag in?
Hoe vraag ik subsidie aan voor mobiliteit van onderwijspersoneel?


Voor mobiliteit van professionals in het mbo is Europese subsidie beschikbaar. Internationalisering helpt mbo-medewerkers om hun professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Dit bevordert hun carrièremogelijkheden. Een onderwijsinstelling in het middelbaar beroepsonderwijs vraagt de Europese subsidie voor mobiliteit aan en coördineert de voorbereiding en de uitwisseling.

 

Wat is het doel van mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs?

Internationale mobiliteit van professionals draagt bij aan:

 • ontwikkelen van persoonlijke, generieke en vakspecifieke competenties;
 • breder begrip van onderwijs in andere Europese landen;
 • verbetering van de kwaliteit van leren en doceren;
 • modernisering en internationalisering van het onderwijs. 


Wat zijn voorbeelden van mobiliteit?

Activiteiten voor de professionele ontwikkeling van medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs door studie of werken in een ander land, zoals:

 • het volgen van een training;
 • job-shadowing bij een Europese collega;
 • lesgeven in een ander land.


Wie kunnen deelnemen aan mobiliteitsprojecten?

De mobiliteitsprojecten zijn bedoeld voor professionals (zoals leraren, ondersteuners, staf, praktijkopleiders en managers) die betrokken zijn bij initieel middelbaar beroepsonderwijs. Dit kunnen medewerkers binnen de onderwijsinstelling zijn, maar ook professionals daarbuiten die betrokken zijn bij het mbo.


Duur van een mobiliteitsproject

De projectduur is 1 of 2 jaar. In je aanvraag geef je de gewenste duur aan, die afhangt van de doelstelling van het project en de activiteiten die je wilt uitvoeren. Binnen de duur van projecten vinden de mobiliteiten van professionals plaats. Indien je als instelling ook studentmobiliteit aanvraagt, doe je dat in één aanvraagformulier.
 • De mobiliteit van één individu binnen het project duurt minimaal 2 dagen tot maximaal 2 maanden (exclusief reistijd).


Deelnemende landen

Aan een project op het gebied van mobiliteit in het mbo kunnen alleen Erasmus+ programmalanden deelnemen. Dit zijn alle 28 EU-lidstaten en een aantal meer, o.a. landen uit de Europese Economische Ruimte. Bekijk het overzicht met deelnemende landen.


Wie dient de subsidieaanvraag in?

Privépersonen (particulieren) komen niet voor subsidie Erasmus+ in aanmerking. Alleen een rechtspersoon zoals een onderwijsinstelling kan een aanvraag indienen.

Mogelijke aanvragende organisaties:

 • een organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs;
 • een coördinator van een nationaal consortium bestaande uit organisaties voor middelbaar beroepsonderwijs;
 • voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de programmagids.


Hoe vraag ik subsidie aan voor mobiliteit voor professionals in het mbo?

Je kunt Europese subsidie aanvragen voor een mobiliteitsproject in het kader van Key Action 1 van Erasmus+. Dien je aanvraag in bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ van het land waar je organisatie gevestigd is. In de programmagids Erasmus+ vind je alle voorwaarden.

 

Lees meer over subsidie aanvragen voor mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.