Subsidie aanvragen voor mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs

Onderwijsinstellilngen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor mobiliteit van professionals of van studenten. Bekijk waar je op moet letten bij je subsidieaanvraag in het kader van Key Action 1 van Erasmus+.
De subsidieaanvraag in het kort
Waar kan ik subsidie aanvragen?
Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Wat zijn de inhoudelijke criteria voor subsidie voor een mobiliteitsproject?
Waar moet ik nog meer op letten bij mijn subsidieaanvraag?
Wat is de VET Mobility Charter en hoe vraag ik deze aan?


De subsidieaanvraag in het kort

Om subsidie aan te vragen voor mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs volg je deze stappen:

 1. Bekijk de voorwaarden in de programmagids van Erasmus+.
 2. Zorg dat je project aan de inhoudelijke criteria voldoet.
 3. Volg alle stappen van de uitgebreide aanvraagprocedure.
 4. Let op de deadline voor de subsidieaanvraag.
 5. Voor vragen kun je contact opnemen met het Nationale Agentschap.
 6. Dien je aanvraag online in bij het Nationale Agentschap.

 

Waar kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt Europese subsidie aanvragen bij het Nationaal Agentschap van het land waar de aanvragende organisatie gevestigd is.


Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

 • Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen voor een mobiliteitsproject in het middelbaar beroepsonderwijs. De deadline is in het voorjaar.
 • De deadline vind je terug in de rechterkantlijn van deze pagina. Wanneer er geen deadline is weergegeven dan is er ook geen mogelijkheid voor het indienen van een subsidieaanvraag. 


Wat zijn de inhoudelijke criteria voor subsidie voor een mobiliteitsproject?

De activiteiten van je mobiliteitsproject in het middelbaar beroepsonderwijs hebben als doel:

 • versterking van de samenwerking tussen organisaties met het oog op de uitwisseling van praktijken;
 • bevordering van de ontwikkeling, beproeving en/of toepassing van innovatieve praktijken op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd;
 • vereenvoudiging van de erkenning en validering van kennis, vaardigheden en competenties verworven door formeel, niet-formeel en informeel leren;
 • stimuleren van de samenwerking tussen regionale overheden ter bevordering van de ontwikkeling binnen onderwijs, training en jeugd en de integratie daarvan in lokale en regionale ontwikkelingsactiviteiten;
 • transnationale initiatieven ter bevordering van ondernemersgeest en -vaardigheden, ter stimulering van actief burgerschap en ondernemerschap (inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen). 


Waar moet ik nog meer op letten bij mijn subsidieaanvraag?

 • Een organisatie kan slechts één aanvraag indienen per selectieronde.
 • De organisatie, dus niet een individuele medewerker, dient de subsidieaanvraag in.
 • Je kunt subsidies in het kader van Erasmus+ alleen online aanvragen.
 • Indien je mobiliteit van studenten én professionals aanvraagt, doe je dat in hetzelfde aanvraagformulier.

Voor meer details verwijzen we je naar de programmagids. Hierin staan alle voorwaarden.

In het stappenplan aanvraagprocedure staat de procedure stapsgewijs beschreven.


Wat is de VET Mobility Charter en hoe vraag ik deze aan?

Voor ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1) is er de mogelijkheid om een VET Mobility Charter aan te vragen. Eens per jaar gedurende het programma Erasmus+ is er een deadline voor het aanvragen van de VET Mobility Charter.
De VET Mobility Charter is geen voorwaarde om KA1 aan te vragen in het mbo, dat kan ook altijd zonder VET Mobility Charter. In de Call leest u precies wat er van uw organisatie verwacht wordt als u een Charter aan wilt gaan vragen.
De Charter is bedoeld voor mbo-organisaties waarbij internationalisering in brede zin onderdeel is van het onderwijs, denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaande mobiliteit van studenten en professionals, maar ook aan inkomende mobiliteit en internationalisation at home.

Eenmaal in bezit van een Charter hebt u makkelijker toegang tot KA1-gelden. De VET Mobility Charter is echter geen garantie voor subsidie. Bezitters van een Charter worden gemonitord op kwaliteit.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de Charter in het nieuwe programma, volgend op Erasmus+, wordt vormgegeven. Indien het bezitten van een VET Mobility Charter een vereiste wordt voor het kunnen indienen van projectvoorstellen in de toekomst, kan het zijn dat de geldigheid van de Charter wordt verlengd. In de Call wordt hier nader op ingegaan.

 

In de subsidiedocumenten die u hiernaast vindt, staat de publicatie “Go International: a practical guide on strategic Internationalisation in VET”. Dit handboek is samengesteld door verschillende Nationale Agentschappen, waaronder het Nederlandse. Er staan praktische tips en adviezen in voor het strategisch plannen van internationale samenwerking voor mbo-instellingen.


Lees meer over de al toegekende VET Mobility Charters.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.