Online Linguistic Support (OLS)

Online Linguistic Support (OLS)

Taalvoorbereiding voor internationale mobiliteit in het mbo.

Online taalondersteuning voor studenten bestaat uit een verplicht assessment van de taalvaardigheid (language assessment) en vrijwillige taalcursussen (language courses) in zes talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans).
Als de 'hoofdtaal' (de taal waarin de lessen gegeven worden of de taal die op de werkvloer gesproken wordt) een van deze zes talen is, dan is het online taalassessment per Call 2015 verplicht (met uitzondering van native speakers).
De begunstigde van de toegekende certificaten dienen gebruik te maken van de in Annex III opgenomen bepalingen (Grant Agreement, ARTICLE I.16 - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT).

Language assessment
Het taalassessment is ontwikkeld door de Europese Commissie om tegemoet te komen aan het verzoek van de lidstaten de impact van het buitenlandverblijf bij studenten te meten en de taalontwikkeling in kaart te brengen.


Nieuwe release (december 2017- versie 20 en 20.2)

  • Geen eind-assessment meer voor C2 niveaus: Deelnemers die een C2-score behalen bij het eerste taalassessment hoeven geen eind-assessment meer te doen.
  • Verlenging van de taalcursus: deelnemers hebben voortaan toegang tot de taalcursus tot twee maanden ná hun terugkomstdatum (tot een totaal van 13 maanden).



Elke licentie voor online language assessment bestaat uit twee verplichte testen: één nadat de student geselecteerd is en dus voor vertrek en één aan het eind van e mobiliteitsperiode maar voor terugkomst.
Pas als de student geselecteerd is en de 'hoofdtaal' bekend is, kan de student de eerste assessment doen. Elke organisatie/instelling heeft een contactpersoon voor het OLS management system. Als de nodige gegevens van de student (zoals emailadres en 'hoofdtaal') in OLS geregistreerd zijn ontvangt de student per email een login en password voor de taalassessment.
Vervolgens ontvangt de student per email de uitslag van de test.
Studenten dienen het assessment binnen een bepaalde tijd te doen. De organisatie/instelling bepaalt de deadline. Als een student de verplichte test niet binnen het gestelde termijn doet, kan de instelling de licentie aan een andere student toekennen. De student zal dan niet in aanmerking komen voor de status van Erasmus+ (met beurs of als nulbeursstudent).

Twee weken vóór het eind van de mobiliteitsperiode ontvangt de student die de eerste test gedaan heeft een uitnodiging voor een tweede test. De organisatie/instelling kan in OLS zien wie wanneer de test en/of taalcursus gedaan heeft en wat de uitslag daarvan is. De ontvangende instelling/organisatie kan deze informatie niet zien.


Klik hier voor de Nederlandse handleiding voor deelnemers.

Language courses
Alleen na het assessment kan een online taalcursus worden toegekend aan geïnteresseerden. De taalcursus moet in dezelfde taal zijn als de taal van het assessment. De taalcursus is geldig vanaf het moment van inloggen voor de duur van het aantal maanden dat in de Mobility Tool+ staat geregistreerd. Als een student voor zes maanden op uitwisseling gaat en op bijvoorbeeld 10 januari voor het eerst inlogt in OLS, dan kan de taalcursus tot 10 juli worden gevolgd. In geval van verlenging blijft de einddatum van de taalcursus onveranderd. Per mobiliteitsperiode is één online taalcursus mogelijk.

Overige informatie
Coördinatoren kunnen uiteraard een test uitproberen.
LET OP: als een emailadres al gebruikt is voor een test, kan deze niet meer gebruikt worden als User in OLS. Wij stellen daarom voor om een ander (eventueel privé) emailadres te gebruiken of een emailadres aan te maken hiervoor.

Als een student een technisch probleem treft, dient hij/zij 'report a problem' aan te klikken, vervolgens kan onze Helpdesk in Brussel direct bekijken wat het probleem is en deze proberen te verhelpen.

Voor meer informatie zie de User Guide for Beneficiaries en de Technical Q & A for Beneficiaries die te vinden zijn in de OLS Portal: http://erasmusplusols.eu/login-box



Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.