Mobiliteit in de volwasseneneducatie

Voor het stimuleren van mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie stelt Erasmus+ subsidie beschikbaar. Door Europese uitwisseling vergroten professionals hun vaardigheden en leren organisaties van elkaar. De kwaliteit van de volwasseneneducatie in Europa zal hierdoor verbeteren.

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie. Europese uitwisseling biedt professionals de kans om hun kennis en vaardigheden te vergroten. 


Binnen Erasmus+ verstaan we onder volwasseneneducatie:

  • de formele volwasseneneducatie (in bijvoorbeeld roc's) en Tweede Kansonderwijs.

  • de non-formele volwasseneneducatie: alle organisaties/privé-instellingen die vorming en/of educatie geven aan volwassenen zonder er een wettelijk erkend certificaat / diploma voor uit te reiken; bijvoorbeeld socio-culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties, erfgoedcentra, musea, bibliotheken, vakbonden enzovoort. Zo'n organisatie kan duidelijk aangeven (bijvoorbeeld via statuten) dat zij vorming geeft aan volwassenen (+18-jarigen) die geen initieel opleiding hebben of volgen. 


Key Action 1 van Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden voor:

Mobiliteit van professionals

Professionals (personeel) in de volwasseneneducatie kunnen door Europese uitwisseling nieuwe werkervaring opdoen. Door trainingen te volgen of door mee te lopen (job shadowing) bij buitenlandse organisaties doen zij nieuwe kennis en ervaring op en ontwikkelen zij zich op hun vakgebied. Ook vergroten professionals hun algemene vaardigheden zoals taalkennis en kennis van andere culturen en gewoonten. De subsidie kan alleen door organisaties aangevraagd worden.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.