Subsidie aanvragen voor mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie

Organisaties kunnen Europese subsidie aanvragen voor mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie. Erasmus+ stimuleert de professionele ontwikkeling van professionals via internationale uitwisseling en training.

De subsidieaanvraag in het kort

Wie kan subsidie aanvragen?
Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Waar kan ik subsidie aanvragen?
Wat zijn de inhoudelijke criteria voor subsidie voor een mobiliteitsproject?
Waar moet ik nog meer op letten bij mijn subsidieaanvraag?


De subsidieaanvraag in het kort

Om subsidie aan te vragen voor mobiliteit van professionals volg je deze stappen:

1. Zorg dat je project aan de inhoudelijke criteria voldoet.
2. Bekijk de voorwaarden in de programmagids.
3. Volg alle stappen van de uitgebreide aanvraagprocedure.
4. Let op de deadlines voor de subsidieaanvraag.
5. Dien je aanvraag online in bij het Nationale Agentschap.


Wie kan subsidie aanvragen?

 • publieke en private organisaties die actief zijn in de volwasseneneducatie;
 • publieke en private organisaties die actief zijn met educatieve activiteiten voor volwassenen op de arbeidsmarkt of in de sectoren onderwijs, training en jeugdwerk.


Voorbeelden mogelijke deelnemers:

 • centrum, onderwijsinstelling of instituut voor volwasseneneducatie;
 • instelling voor volwassen leerders met speciale behoeften;
 • publieke, private instelling, MKB's;
 • vrijwilligersorganisatie, sociale partner of andere vertegenwoordiger vanuit de arbeidsmarkt, inclusief Kamer van Koophandel, ambachts-, professionele en handelsorganisatie;
 • vereniging, onderzoekscentum, stichting, non-profitorganisatie, NGO, bibliotheek, museum, culturele organisatie, (loopbaan)begeleidings- of informatiedienst.

Voor deelname moet de organisatie in Nederland gevestigd zijn.


Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

 • Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen voor een mobiliteitsproject in de volwasseneneducatie. De deadline is in het voorjaar.
 • De deadline vind je terug in de rechterkantlijn van deze pagina. Wanneer er geen deadline is weergegeven dan is er ook geen mogelijkheid voor het indienen van een subsidieaanvraag. 


Waar kan ik subsidie aanvragen?

Dien je aanvraag in bij het Nationale Agentschap van het land waar de aanvragende organisatie gevestigd is.


Wat zijn de inhoudelijke criteria voor een mobiliteitsproject?

Subsidie is mogelijk als de activiteiten:

 • de samenwerking versterken tussen organisaties zodat zij best practices kunnen uitwisselen;
 • de ontwikkeling en toepassing van innovatieve praktijken stimuleren op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd;
 • het eenvoudiger maken om kennis, vaardigheden en competenties te erkennen die zijn verworven door formeel, niet-formeel en informeel leren;
 • de samenwerking tussen regionale overheden verbeteren op het gebied van onderwijs, training en jeugd en de integratie daarvan in lokale en regionale ontwikkelingsactiviteiten;
 • bijdragen aan samenwerking tussen Europese organisaties om actief burgerschap en ondernemerschap (inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen) te stimuleren.


Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

 • Je kunt subsidie voor Erasmus+ alleen online aanvragen.
 • De organisatie, dus niet een individuele medewerker, dient een aanvraag in.
 • Je organisatie kan slechts één aanvraag indienen per selectieronde. Deze regel geldt niet als je organisatie coördinator is in meerdere samenwerkingsverbanden.Lees ook de programmagids. Hierin staan alle voorwaarden.

          Voor meer details verwijzen we je naar de Programmagids.


In het stappenplan aanvraagprocedure staat de procedure stapsgewijs beschreven.

Lees ook de programmagids van Erasmus+. Hierin staan alle voorwaarden.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.