Nationaal Agentschap

Het subsidieprogramma Erasmus+ wordt uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen: het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

Het programma Erasmus+ wordt uitgevoerd door

het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

  
Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen samen deze Nationale Agentschappen, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training 


Nuffic 
primair en voortgezet onderwijs en hoger onderwijs
Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Contactgegevens:
Kortenaerkade 11 | Postbus 29777 | 2502 LT Den Haag | Tel.: 070 4260 260 | erasmusplus@erasmusplus.nl

CINOP
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. De stichting werkt voor overheden, onderwijs-instellingen, arbeidsmarktpartijen en het (georganiseerde) bedrijfsleven. Nationaal en internationaal.

Contactgegevens:
Stationsplein 14 | Postbus 1585 | 5200 BP ’s-Hertogenbosch | Tel.: 073 6800 762 | mbo-ve@erasmusplus.nl.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

Het Nederlands Jeugdinstituut
buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk 
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Contactgegevens:
Catharijnesingel 47 | Postbus 19221 | 3501 DE Utrecht | Tel.: 030 2306 344 |
erasmusplus@nji.nl


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.