Subsidiemogelijkheden

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen of Key Actions: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Daarnaast zijn Sport en Jean Monnet onderdeel van het programma.

Subsidiemogelijkheden per sector (onderwijs en jeugd)

Subsidiemogelijkheden per actielijn


Subsidiemogelijkheden per sector (onderwijs en jeugd)

Primair en voortgezet onderwijs


Middelbaar beroepsonderwijs


Hog
er onderwijs


Volwasseneneducatie


Jeugd


Subsidiemogelijkheden per actielijn

KA1: Mobiliteit (learning mobility of individuals)
De actielijn Mobiliteit richt zich op individuele personen zowel binnen als buiten de EU. Europeanen krijgen de kans om overal ter wereld stage te lopen, te studeren, een opleiding te volgen of te onderwijzen. Jongeren en jongerenwerkers vergroten hun kans op de arbeidsmarkt door internationale ervaring.

 

KA2: Strategische partnerschappen, Sector Skills en Knowledge Alliances (co-operation and innovation for good practices)
Samenwerking voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken staat hier centraal. Het streven is meer samenwerking van onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, ondernemingen, lokale en regionale autoriteiten en ngo’s, om het aanbod voor lerenden te verbeteren en best practices te delen. Het jongerenwerk wordt door internationale en duurzame samenwerking verbeterd en vernieuwd.
KA3: Beleidsontwikkeling (support for policy reform)
De focus ligt op het versterken van concreet (jeugd)beleid en het uitwisselen van best practices. De Europese Commissie streeft naar beleidsveranderingen in lidstaten van de Europese Unie en wil meer samenwerking tot stand brengen met niet-Europese landen.

 

Sport

Promotie van Fair Play en samenwerking in de sport staan hier centraal. Dit stimuleert Erasmus+ via activiteiten als Europese non-profit evenementen en partnerschappen voor de ontwikkeling, overdracht en implementatie van innovatieve praktijken in de sport en lichaamsbeweging.

Jean Monnet

Het programma Jean Monnet ondersteunt activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding in de Europese integratie. Hierbij staan onderwerpen centraal als geschiedenis, politiek, economie, sociologie, recht van de Europese Unie. 

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.