Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.
Een leven lang leren
Erasmus+ versterkt de kenniseconomie van Europa
Budget voor Erasmus+
Onderdelen van het subsidieprogramma
Centrale en decentrale acties
Mobiliteit binnen en buiten Europa vergroten

Een leven lang leren

Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.


Erasmus+ versterkt de kenniseconomie van Europa

De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.


Budget voor Erasmus+

Voor de periode 2014–2020 heeft de Europese Commissie bijna 15 miljard euro gereserveerd. Lees meer over het budget van Erasmus+.

Onderdelen van het subsidieprogramma

Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen (Key Actions) voor alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector. Het niet-formeel leren is ook in het programma opgenomen. De drie actielijnen zijn Mobiliteit, Strategische partnerschappen (inclusief Sector Skills en Knowlegde Alliances) en Beleidsontwikkeling. Op de startpagina van deze website vind je subsidiemogelijkheden voor alle doelgroepen binnen de onderwijssector en jeugd. Daarnaast maken Jean Monnet en Sport deel uit van het programma van Erasmus+.

Centrale en decentrale acties

De activiteiten zijn te onderscheiden in centrale en decentrale acties. Een aanvraag voor activiteiten die onder de decentrale acties vallen moeten worden ingediend bij het nationale Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training of het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

Een aanvraag voor activiteiten die onder de centrales acties vallen moet worden ingediend bij de Europese Commissie EACEA, het uitvoerend agentschap voor onderwijs en cultuur te Brussel.

Centrale acties

Key Action 1:

  • Joint Master Degree Erasmus Mundus
  • Grootschalige evenementen in het kader van Europees vrijwilligerswerk

Key Action 2:

  • Knowlegde Aliances
  • Sector Skills Alliances
  • Capaciteitsopbouw hoger onderwijs
  • Capaciteitsopbouw jeugd

Key Action 3:

  • Beleidsontwikkeling

Jean-Monnet

Sport


Decentrale acties

Key Action 1:

  • Individuele mobiliteit (onderwijs en jeugd)

Key Action 2:

  • Strategische partnerschappen (onderwijs en jeugd)

Key Action 3:

  • Gestructureerde dialoog (jeugd)


Lees meer over de subsidiemogelijkheden Erasmus+.


Mobiliteit binnen en buiten Europa vergroten

De Europese Commissie wil de mobiliteit vergroten, ook buiten Europa. Daarom stelt de EC meer beurzen beschikbaar voor studenten, stagiairs, docenten en anderen. Een leengarantiestelsel moet het bovendien voor masterstudenten makkelijker maken om in het buitenland te studeren.


Erasmus+ betrekt ook de jeugd nadrukkelijker bij de internationalisering en hecht meer belang aan niet-formeel leren. Met sectoroverschrijdende activiteiten wordt de samenwerking tussen de onderwijssectoren en het bedrijfsleven gestimuleerd.

   

International dimension

Erasmus+ omvat een sterke internationale dimensie in het bijzonder in het hoger onderwijs en Jeugd. Daarmee draagt het programma bij aan de externe beleidsagenda van de EU, in het bijzonder de steun en samenwerking met de buurlanden en de steun aan de partnerlanden wereldwijd.


Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd.
“Investeren in onderwijs en opleiding is de beste investering die we kunnen doen voor de toekomst van Europa. Studeren in het buitenland stimuleert de vaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van mensen en maakt ze beter inzetbaar. Wij willen er zeker van zijn dat veel meer mensen profiteren van de steun die de EU voor deze kansen biedt. Wij moeten ook meer investeren om de kwaliteit van onderwijs en opleiding op alle niveaus te verbeteren, zodat we tot de besten van de wereld behoren en voor meer banen en meer groei kunnen zorgen.”

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.