Meer kennis binnen Erasmus+

De Europese banenmarkt vraagt steeds meer hoogopgeleiden terwijl de vraag naar laagopgeleiden juist daalt. De Europese Commissie becijferde dat in 2020 voor 35% van alle banen een hoog niveau aan kennis en vaardigheden is vereist.

De Europese banenmarkt vraagt steeds meer hoogopgeleiden terwijl de vraag naar laagopgeleiden juist daalt. Politieke agenda’s zoals ‘Europe 2020’ en de ‘Europese moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs’ wezen al op de noodzaak van voldoende hoogopgeleide Europeanen voor de concurrentiepositie van Europa. De Europese Commissie rekende uit dat in 2020 voor 35% van alle banen een hoog niveau aan kennis en vaardigheden is vereist.


De ambitie van Erasmus+: 8% meer hoogopgeleiden

Deze ambitie stelt eisen aan het kennis- en vaardigheidsniveau van werknemers. Zij moeten zich voortdurend kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het programma Erasmus+ is dan ook zo ingericht, dat de deelnemers een leven lang kunnen leren.


Erasmus+ staat open voor lerenden en leraren evenals private en publieke instanties in de sectoren onderwijs, opleidingen, jeugd en sport. Het programma zet in op een groei van het aantal hoogopgeleiden, van 32% in 2013 naar 40% in 2020.

Terugbrengen van schooluitval en jeugdwerkloosheid

Maar het gaat niet alleen om hoogopgeleiden. Erasmus+ wil een bijdrage leveren aan het terugbrengen van schooluitval – van 14% naar 10% in 2020 – en de jeugdwerkloosheid verminderen.


Het belang van niet-formeel leren

Verder erkent Erasmus+ het belang van niet-formele leerervaringen zoals vrijwilligerswerk. Onderzoek laat zien dat ook werkgevers steeds vaker dergelijke ervaringen laten meewegen. Het Youth in Action-programma onderzocht het effect van vrijwilligerswerk in het buitenland onder deelnemende jongeren. Ddriekwart van hen had een beter carrièreperspectief door deze ervaring. Het gaat dus om méér dan alleen de juiste diploma’s en Erasmus+ erkent dit.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.