Meer mobiliteit binnen Erasmus+

Mobiliteit is een speerpunt binnen Erasmus+. Vijf miljoen mensen kunnen in de periode 2014–2020 in het buitenland leren, stage lopen, doceren of vrijwilligerswerk doen.

In Erasmus+ ligt de nadruk op mobiliteit. Vijf miljoen mensen, uit alle onderwijs- en opleidingssectoren en de jeugdsector, kunnen in de periode 2014–2020 in het buitenland leren, stage lopen, doceren of vrijwilligerswerk doen. Mobiliteit is de eerste actielijn van Erasmus+, waarvoor het meeste budget is gereserveerd.


Financiering van studie of vrijwilligerswerk

Er zijn beurzen beschikbaar voor studenten, stagiairs, docenten en anderen.  Gemiddeld kregen sinds 2007 400.000 mensen per jaar een beurs voor studie, opleiding of vrijwilligerswerk in het buitenland. De Europese Commissie wil dat dit aantal verdubbelt.

 

Stimuleren van mobiliteit door partnerschappen

Financiering is weliswaar belangrijk, maar niet het enige middel om de mobiliteit te vergroten. De lidstaten moeten zélf ook mobiliteit meer stimuleren. Met de tweede actielijn van Erasmus+, Strategische partnerschappen, stuurt de Europese Commissie aan op meer partnerschappen en meer sectoroverstijgende samenwerking tussen organisaties om de mobiliteit in Europa te vergroten.

Erkenning van internationale resultaten

Erasmus+ vergroot ook de mobiliteit van docenten en trainers. Verder wil de Europese Commissie dat lidstaten betere informatie gaan geven over mobiliteit en dat nationale beurzen en leningen over de grens meegenomen kunnen worden. Ten slotte wil de Europese Commissie dat erkenning van buitenlandse studie- en stageresultaten eenvoudiger wordt.

 

Leengarantiestelsel voor masterstudenten

Mobiliteit wordt bovendien beter ‘bereikbaar’ met de introductie van een leengarantiestelsel voor masterstudenten, die zo hun buitenlandse studie kunnen financieren. De Europese Commissie vindt deze nieuwe masterleningen noodzakelijk ook al hebben de meeste lidstaten eigen leenstelsels. Die beperken zich vaak tot eigen nationale instanties of zijn alleen bedoeld voor bachelorstudenten. Bovendien kunnen de meeste nationale leenstelsels niet zonder beperkingen naar het buitenland worden meegenomen. Masteropleidingen zijn vaak ook duurder dan bachelorstudies waardoor een buitenlands studieverblijf voor veel studenten onbereikbaar is. Het nieuwe leengarantiestelsel moet dit veranderen.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.