Meer samenwerking binnen Erasmus+

De Europese Commissie stimuleert de onderwijs- en jeugdsector om sectoroverstijgend samen te werken. Instrumenten hiervoor zijn kennisallianties, allianties voor sectorspecifieke vaardigheden en strategische partnerschappen.

De Europese Commissie wil de onderwijs- en jeugdsector stimuleren om vaker sectoroverstijgend samen te werken. Erasmus+ introduceert hier verscheidene instrumenten voor, zoals ‘kennisallianties’ en ‘allianties voor sectorspecifieke vaardigheden’.

Daarnaast wil de EC stimuleren dat de onderwijs- en jeugdsector meer samenwerkt met het bedrijfsleven. Dit doel komt tot uiting in de tweede actielijn, Strategische partnerschappen. Voor deze samenwerking tussen onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, bedrijven, plaatselijke en regionale autoriteiten en ngo’s reserveert de Europese Commissie ruim een kwart van het totale budget van Erasmus+.


Knowledge Alliances

Knowlegde Alliances zijn grootschalige partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen en ondernemingen  om creativiteit, innovatie en ondernemerschap te bevorderen. Dit gebeurt door het aanbieden van nieuwe leermogelijkheden en kwalificaties.

 

Sector Skills Alliances

Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen aanbieders van onderwijs en opleidingen enerzijds en ondernemingen anderzijds. Het doel van deze allianties is om de inzetbaarheid van individuen op de arbeidsmarkt te promoten door sectorspecifieke curricula voor het beroepsonderwijs te creëren.


Strategische partnerschappen

Strategische partnerschappen zijn Europese samenwerkingsprojecten rond thema’s uit de Europese beleidsagenda. Minstens drie instellingen uit drie landen kunnen een partnerschap vormen. 

Een strategisch partnerschap biedt veel mogelijkheden voor sectorale en sectoroverstijgende samenwerking tussen onderwijssectoren, gemeenten, de jeugdsector en andere relevante partijen buiten het onderwijs. 
Aan een strategisch partnerschap kunnen onderwijsinstellingen en andere private en publieke organisaties deelnemen die actief zijn in onderwijs, training, jeugd en/of de arbeidsmarkt. De looptijd van projecten kan variëren. Het subsidiebedrag is maximaal € 450.000 voor een project van drie jaar. Bij de beoordeling van de aanvraag weegt de relevantie voor de beleidsdoelen zwaar.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.