Resultaat en impact

Het programma Erasmus+ hecht veel waarde aan goede projectresultaten. Niet alleen jij kan hier van leren, maar ook anderen. Belangrijk zijn dan ook activiteiten om de resultaten te delen met een breder publiek. Dat noemen we disseminatie en exploitatie van de resultaten.

Uiteindelijk wil Erasmus+ impact generen en daarmee bijdragen aan de EU 2020-doelstellingen. De impact van elk project is van belang om een zo groot mogelijk publiek te bereiken met Erasmus+ en daarmee voor individuen, organisaties, landen en uiteindelijk Europa als geheel iets te kunnen betekenen.

Als Nationale Agentschappen (NAs) verwachten we dat projecten aan impact werken, dit doe je vooraf, tijdens en na je project. Wij hebben als NAs ook een rol om jou daarin te ondersteunen. De door ons ontwikkelde Pyramide of Change kan je hierbij helpen. Daarnaast meten we ook wat de impact van Erasmus+ is.


Disseminatie projectresultaten

Een belangrijk aspect van het subsidieprogramma Erasmus+ is het tonen van de resultaten. Mensen binnen en buiten je organisatie laten zien wat je met je internationale project hebt bereikt. Hierdoor is het effect groter en langduriger, doordat anderen de ‘best practices’ kunnen toepassen. Ook benadruk je hiermee de meerwaarde van Europese samenwerking.


Openbaarheid van je materialen

Als je subsidie van Erasmus+ krijgt, moet je al het materiaal en alle
documenten of media in digitale vorm vrij toegankelijk maken onder open
licenties. Je mag hierbij wel zelf het meest geschikte niveau van open
toegang bepalen. Ook houd je de intellectuele-eigendomsrechten. 

Logogebruik Erasmus+

Gebruik het officiële logo en de grafische identiteit van het programma
Erasmus+ voor alle publicaties, affiches en andere producten die je met
subsidie realiseert. Als je dit niet doet, krijg je mogelijk minder
subsidie.

Vermelding EU-financiering

Als je EU-subsidie van Erasmus+ ontvangt, ben je verplicht dit publiekelijk
te laten zien. Bij voorkeur door de tekst "Medegefinancierd door de
Europese Unie
" te vermelden naast het Europese logo Erasmus+. Voor de
plaatsing van de tekst ten opzichte van het EU-logo gelden geen
bijzondere voorschriften. Let er wel op dat de tekst en het logo niet
overlappen.

Platform voor tonen van de resultaten

Dit platform biedt een uitgebreide projectendatabase met tastbare
projectresultaten. Daarnaast kun je hier de best practices
van deelnemers aan Erasmus+ bekijken. Deze worden jaarlijks
geselecteerd door de nationale agentschappen en op Europees niveau door
het Uitvoerend Agentschap (Brussel).

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.