Strategische partnerschappen voor jeugd

Strategische partnerschappen voor jeugd

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten tussen organisaties in de onderwijs- en jeugdsector en daarbuiten. Dit zijn kleine of grootschalige projecten om innovatieve praktijken in het werken met jongeren te ontwikkelen en te delen. Op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees.
Voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugd biedt Key Action 2 van Erasmus+ de volgende subsidiemogelijkheden:


Strategische partnerschappen voor jeugd: sectoraal of sectoroverstijgend

Door strategische partnerschappen kunnen organisaties in de jeugdsector innovatieve praktijken in het werken met jongeren ontwikkelen en delen. Dit zorgt voor versterking van het jongerenwerk en meer erkenning van competenties verworven door niet-formeel leren. Binnen partnerschap is ook internationale samenwerking van twee of meer groepen jongeren mogelijk.
Samenwerkingsprojecten voor het verbeteren van de kwaliteit en erkenning van jeugdwerk, niet-formeel leren en vrijwilligerswerk. Europese samenwerking zorgt ervoor dat onderwijsstelsels, de arbeidsmarkt en de samenleving elkaar aanvullen en versterken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.