Strategische partnerschappen voor jeugd: sectoraal of sectoroverstijgend

Strategische partnerschappen bieden organisaties in de jeugdsector de mogelijkheid om langdurige samenwerking aan te gaan en om innovatieve praktijken in het werken met jongeren te ontwikkelen en te delen. Daarnaast kunnen strategische partners internationaal samenwerken om de erkenning te verbeteren van competenties die jongeren opdoen door niet-formeel leren.

Sectorale of sectoroverstijgende samenwerking
Jongereninitiatieven voor niet-formeel leren
Wat is het doel van strategische partnerschappen?
Resultaten van een strategisch partnerschap
Voor wie zijn strategische partnerschappen voor jeugd bedoeld?
Duur van een strategisch partnerschap
Aantal partners
Deelnemende landen
Welke organisaties kunnen deelnemen aan een strategisch partnerschap?
Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap in de jeugdsector?
 

Sectorale of sectoroverstijgende samenwerking

Een strategisch partnerschap kan bestaan uit samenwerking tussen alleen organisaties in de jeugdsector, of sectoroverstijgend zijn waarbij ook overheden of bedrijven (profit of non-profit) deelnemen. Strategische partnerschappen variëren van eenvoudige samenwerkingsprojecten tussen kleine organisaties tot geavanceerde en grootschalige internationale projecten.


Jongereninitiatieven voor niet-formeel leren

Binnen een strategisch partnerschap zijn ook transnationale jongereninitiatieven mogelijk. Hierbij werken twee of meer groepen jongeren uit verschillende Europese landen samen. Bij het organiseren van een transnationaal jongereninitiatief doen jongeren belangrijke niet-formele leerervaringen op doordat zij maatschappelijke projecten plannen en uitvoeren.


Wat is het doel van strategische partnerschappen?

Het doel van strategische partnerschappen is het versterken van het jongerenwerk. Kenmerken van een partnerschap in de jeugdsector zijn:
 • gelijkwaardige samenwerking;
 • vernieuwing en ontwikkeling van het jongerenwerk in Europa;
 • methodiekontwikkeling;
 • onderzoek;
 • uitwisseling en onderbouwing van goede praktijkervaringen;
 • verspreiding van projectresultaten.


Resultaten van een strategisch partnerschap

Strategische partners in de jeugdsector zetten activiteiten op die:
 • de samenwerking versterken tussen organisaties zodat zij goede praktijken in het werken met jongeren kunnen uitwisselen;
 • bijdragen aan het ontwikkelen, testen en toepassen van innovatieve praktijken op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • het makkelijker maken om kennis, vaardigheden en competenties door formeel, niet-formeel en informeel leren te erkennen en te valideren;
 • zorgen voor betere samenwerking tussen regionale overheden om onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels te ontwikkelen en deze te integreren in lokale en regionale ontwikkelingen;
 • ondernemerschap en actief burgerschap bevorderen (waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen).


Voor wie zijn strategische partnerschappen voor jeugd bedoeld?

 • Organisaties, overheden en (non-)profitbedrijven;
 • Groepen jongeren (informele groepen of jongerenorganisaties).


Duur van een strategisch partnerschap

Strategische partnerschappen variëren van vrij eenvoudige samenwerkingsprojecten tussen kleine organisaties tot geavanceerde en grootschalige projecten. Een strategisch partnerschap op het gebied van jeugd duurt tussen 6 en 36 maanden.


Aantal partners

Een strategisch partnerschap voor jeugd wordt gevormd door minstens twee organisaties uit twee verschillende programmalanden van Erasmus+. Organisaties uit partnerlanden kunnen ook als partner (niet als aanvrager) deelnemen aan een strategisch partnerschap, indien zij meerwaarde bieden aan het project.


Deelnemende landen

Aan een strategisch partnerschap voor jeugd nemen organisaties uit de verschillende programmalanden en/of partnerlanden deel. Dit zijn alle 28 EU-lidstaten en aangrenzende landen. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.


Welke organisaties kunnen deelnemen aan een strategisch partnerschap?

Aan een strategisch partnerschap voor jeugd kan elke publieke of particuliere organisatie uit een programmaland of partnerland deelnemen. Voorbeelden van deelnemende organisaties zijn:
 • instellingen voor hoger onderwijs (IHO's);
 • scholen/instituten/onderwijscentra (op elk niveau);
 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo's);
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (inclusief sociale ondernemingen);
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, inclusief kamers van koophandel en industrie, ambachtelijke/beroepsverenigingen en vakbonden;
 • onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen;
 • centra voor interne bedrijfsopleidingen;
 • ondernemingen die gedeelde opleidingen aanbieden (op samenwerking gebaseerde opleiding);
 • culturele organisaties, bibliotheken, musea;
 • verstrekkers van diensten inzake studie-en beroepskeuzevoorlichting;
 • organen die via niet-formeel en informeel leren verworven kennis, vaardigheden en competenties valideren;
 • Europese jeugd-ngo's;
 • groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijk in het kader van een jeugdorganisatie (informele groepen jongeren).


Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap in de jeugdsector?

Je kunt Europese subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap voor jeugd in het kader van Key Action 2 van Erasmus+. Deze aanvraag dien je in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. Een van de organisaties uit een programmaland doet de aanvraag namens de strategische partners in een project. Organisaties uit een partnerland kunnen geen subsidie aanvragen.

In de programmagids van Erasmus+ vind je alle voorwaarden.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.