Capaciteitsopbouw Jeugd

Capaciteitsopbouwprojecten zijn samenwerkingsprojecten van organisaties uit verschillende Europese landen die actief zijn op het gebied van jeugd en jongeren. Door het versterken van de vaardigheden die in de organisaties aanwezig zijn, verbetert de kwaliteit van het jeugdwerk.

Wat is het doel van een capaciteitsopbouwproject?
Voorbeelden van capaciteitsopbouwprojecten
Duur van een capaciteitsopbouwproject
Deelnemende landen
Wie kan deelnemen aan capaciteitsopbouwprojecten?
Hoe vraag ik subsidie aan voor een capaciteitsopbouwproject?


Een betere kwaliteit en meer erkenning van jeugdwerk en vormen van niet-formeel en informeel leren, staan hierbij centraal. Bijvoorbeeld via Europees vrijwilligerswerk en internationale erkenning hiervan via een Youthpass.

Wat is het doel van een capaciteitsopbouwproject?

 • meer samenwerking en uitwisseling tussen programmalanden en partnerlanden op het gebied van jeugd- en jongerenwerk;
 • betere kwaliteit en meer erkenning van jeugdwerk, niet-formeel leren en   Europees vrijwilligerswerk;
 • dat jeugdwerkorganisaties en andere onderwijssectoren, de arbeidsmarkt en de samenleving elkaar aanvullen en versterken;
 • ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe regelingen en programma's voor niet-formele leermobiliteit op regionaal niveau;
 • bevorderen van niet-formele leermobiliteit tussen verschillende Europese   landen, vooral gericht op kansarme jongeren. Hierdoor verbetert hun   competentieniveau en kunnen ze actiever deelnemen aan de samenleving.

Voorbeelden van capaciteitsopbouwprojecten

Mogelijke activiteiten binnen een capaciteitsopbouwproject:

 • seminars, conferenties, workshops en andere bijeenkomsten die beleidsmatige samenwerking en uitwisseling van goede praktijken bevorderen;
 • grootschalige jeugdevenementen;
 • campagnes die informeren en bewustmaken;
 • ontwikkelen van communicatiemiddelen en media;
 • ontwikkelen van methoden, instrumenten, opleidingstrajecten en  opleidingsmodules voor jeugdwerk en erkenningscertificaten zoals Youthpass;
 • realisatie van nieuwe methoden binnen het jeugdwerk, vooral via open en   flexibele leermaterialen, virtuele samenwerking en open leermiddelen. 


Deze activiteiten zijn ook mogelijk, mits ze bijdragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen van een capaciteitsopbouwproject:

 • uitwisseling van jongeren tussen programmalanden en partnerlanden;
 • Europees vrijwilligerswerk van en naar partnerlanden;
 • mobiliteit van jeugdwerkers tussen programmalanden en partnerlanden;
 • deelname aan seminars, opleidingscursussen, netwerkevenementen,  studiebezoeken in andere landen;
 • job shadowing: een observatieperiode in het buitenland bij een  jeugdwerkorganisatie.

Duur van een capaciteitsopbouwproject

Een project duurt 9 maanden tot 2 jaar. In je aanvraag geef je de duur aan, die afhankelijk is van de doelstelling van het project en de activiteiten die je wilt uitvoeren.

Deelnemende landen

Aan een capaciteitsopbouwproject nemen organisaties uit verschillende programmalanden en/of partnerlanden (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deel. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.

Wie kan deelnemen aan capaciteitsopbouwprojecten?

Elke publieke of particuliere organisatie uit een programmaland of een partnerland kan deelnemen. Dit kunnen organisaties zijn zoals:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele 
  organisaties (ngo's), met inbegrip van Europese jeugd-ngo's;
 • nationale jeugdraden;
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • scholen/instituten/onderwijscentra (op elk niveau, van peuter- en   kleuteronderwijs tot hoger secundair onderwijs, met inbegrip van   beroepsonderwijs en volwasseneneducatie);
 •  kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere  sector (waaronder sociale ondernemingen);
 • sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, waaronder kamers van koophandel, ambachtelijke/beroepsverenigingen en vakbonden;
 • hogeronderwijsinstellingen;
 • onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen;
 • centra voor interbedrijfsopleiding;
 • culturele organisaties, bibliotheken, musea;
 • verstrekkers van diensten voor arbeidsadvies en -informatie.

Hoe vraag ik subsidie aan voor een capaciteitsopbouwproject?

Capaciteitsopbouwprojecten vallen onder de ‘centrale acties’ van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het uitvoerend Agentschap EAC in Brussel. Alleen een deelnemende organisatie uit een programmaland kan subsidie aanvragen. Organisaties uit partnerlanden kunnen alleen als partner aan het project deelnemen.

Raadpleeg voor meer informatie de programmagids. Op de website van de Europese Commissie lees je ook meer over subsidie voor capaciteitsopbouw.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.