Strategische partnerschappen in het primair en voortgezet onderwijs

Strategische partnerschappen in het primair en voortgezet onderwijs

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten in de onderwijs- en jeugdsector, onder meer in het primair- en voortgezet onderwijs. Scholen en organisaties uit diverse landen werken aan gezamenlijke doelstellingen. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn afhankelijk van de behoeften en doelstellingen van de aanvragers. Het kunnen projecten zijn gericht op het uitwisselen van leerlingen en/of docenten, het uitwisselen van goede voorbeelden of het ontwikkelen van innovaties.

Voor strategische partnerschappen in het primair en voortgezet onderwijs biedt Key Action 2 van Erasmus+ de volgende subsidiemogelijkheden:


 

School Exchange Partnerschappen

 

School Exchange partnerschappen zijn samenwerkingsprojecten tussen scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De focus van deze projecten ligt op het uitwisselen van leerlingen en/of docenten. Het zijn kleinschalige projecten waarin scholen door middel van het uitwisselen van leerlingen en/of docenten werken aan inhoudelijke projecten die de Europese dimensie van hun school versterken.


 

Strategische partnerschappen sectoraal en sectoroverstijgend voor het uitwisselen van goede praktijken

 

Deze strategische partnerschappen tussen verschillende organisaties werkzaam in of betrokken bij het primair en voortgezet onderwijs zijn gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden. Centraal staat het verankeren van internationalisering in de betrokken organisaties door het uitwisselen van ervaring, kennis en het ontwikkelen van vernieuwende, kleinschalige projectresultaten. Deze partnerschappen kunnen uit diverse organisaties bestaan zoals scholen, instellingen uit andere onderwijssectoren, gemeenten, regionale overheden, stichtingen, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven


Strategische Partnerschappen sectoraal en sectoroverstijgend voor het ontwikkelen van innovaties


Deze strategische partnerschappen tussen verschillende organisaties werkzaam in of berokken bij het primair en voortgezet onderwijs zijn over het algemeen grootschaliger en gericht op het ontwikkelen van belangrijke onderwijsinnovaties. De samenwerking met diverse organisaties biedt de mogelijkheid om ingewikkelde onderwijsvraagstukken breder aan te pakken en is gericht op het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken. Deze partnerschappen kunnen uit diverse organisaties bestaan. Zoals scholen, instellingen uit andere onderwijssectoren, gemeenten, regionale overheden, stichtingen, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven.

 


Ben je benieuwd welk type partnerschap voor jou geschikt is? Bekijk het stroomdiagram om te zien wat de mogelijkheden zijn. 


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.