Projectuitvoering po-vo strategische partnerschappen sectoraal of sectoroverstijgend

Is je aanvraag voor een project in het kader van Key Action 2 Strategische partnerschappen van Erasmus+ toegekend? Dan moet je tussentijds en na afloop over je activiteiten rapporteren.

Tussenrapportage

Er zijn afhankelijk van de duur van het project verschillende soorten tussenrapportages. De informatie over de van jouw verwachte rapportage(s) en bijbehorende deadline(s) vind je in de subsidieovereenkomst.

In een progress report geef je een beknopt inhoudelijk beeld van het project. In een interim report wordt naast inhoudelijke informatie ook een overzicht van het budget verwacht. Afhankelijk van de fiannciële stand van zaken volt er wel/geen betaling van een tweede voorschot.


Eindrapportage

Uiterlijk twee maanden na de einddatum van je project stel je een eindrapportage op. De precieze deadline staat in de overeenkomst. De eindrapportage gaat door middel van een e-form. Je ontvangt een e-mail van het Nationaal Agentschap met daarin een link naar jouw rapportage. Hierin is een groot aantal gegevens al automatisch ingevuld.
Je dient de rapportage in bij het Nationaal Agentschap in je eigen land. In de eindrapportage rapporteer je over de gehele projectduur.

Aan de rechterkant van deze pagina vind je per Call de benodigde documenten om het project(en) uit te voeren. Let op: de benodigde documenten voor het uitvoeren van je project kunnen verschillen. Zorg ervoor dat je de juiste Call kiest voor de juiste documenten.

Wijzigingen in je project?

Zijn er belangrijke wijzigingen in je goedgekeurde project, zoals het budget, partners, projectduur of inhoudelijke veranderingen in het werkplan? Vraag dan een amendement aan.

Overleg dit eerst met je contactpersoon van het Nationaal Agentschap. Neem ook contact op als je andere vragen hebt over de projectuitvoering.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.