School Exchange partnerschappen tussen alleen scholen in het primair en voortgezet onderwijs

Wat is het doel van een School Exchange partnerschap tussen scholen?
Hoe begin je een School Exchange partnerschap?
Wie kunnen deelnemen aan School Exchange partnerschappen?
Duur van een School Exchange partnerschap
Aantal partners
Deelnemende landen
Hoe vraag ik subsidie aan voor een School Exchange partnerschap?

School Exchange partnerschappen tussen scholen zijn gericht op de uitwisseling van leerlingen en/of docenten. Door deze uitwisseling wordt de Europese dimensie van de betrokken scholen versterkt en vergroten leerlingen hun horizon. In een School Exchange partnerschap werken minstens twee scholen uit twee verschillende Europese landen samen. Zij werken aan een inhoudelijk onderwerp dat past bij de thema’s die leven op de school. De verantwoordelijkheid voor het eindresultaat wordt door alle partners gedragen. De taken betreffend projectmanagement blijven binnen de School Exchange partnerschappen beperkt, omdat elke partnerorganisatie een contract met het eigen NA over hun projectdeel afsluit.

Dit type partnerschap komt in plaats van de “Strategic Partnerships for schools only” die van 2014 tot 2017 aangevraagd konden worden.

Wat is het doel van een strategisch partnerschap tussen scholen?

Een School Exchange partnership streeft naar:
• versterking van de internationale samenwerking tussen scholen;
• promotie van waarden als tolerantie en inclusie voor leerlingen
• versterking van de capaciteit van scholen om met nieuwe uitdagingen om te gaan
• het delen van kennis en goede voorbeelden


Hoe begin je een School Exchange partnerschap?

Start vanuit de thema’s die leven op school en in de onderwijspraktijk. Welke onderwerpen/thema’s spelen er de komende periode? Het schoolbeleidsplan geeft een aanknopingspunt om te weten welke thema’s belangrijk zijn voor de school.
1. Voor welk thema is internationale samenwerking nodig om tot een goed resultaat te komen? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbetering van vreemde talenonderwijs, professionalisering van leraren en schoolleiders, (wereld) burgerschap, ondernemerschap, 21e eeuwse vaardigheden, ICT gebruik in de klas, vroegtijdig schoolverlaten, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, sociale inclusie, opdoen van vaardigheden en competenties, cultureel erfgoed etc.
2. Formuleer samen met de betrokken docenten en schoolleiding een projectidee met een
duidelijke doelstelling. Stem het idee dan af met geschikte nationale en internationale partners.
3. Stel een projectplan op. Bepaal hoe en met welke activiteiten je het doel kunt halen.


Wie kunnen deelnemen aan een School Exchange partnerschap?

Zie hiervoor het overzicht van de subsidiabele instellingen voor het primair- en voortgezet onderwijs in Nederland, opgesteld door het ministerie van OCW


Duur van een School Exchange partnerschap

Een School Exchange partnerschap heeft een looptijd van 12 tot 24 maanden. Een uitzondering hierop vormen projecten waarin een aanvraag is gedaan voor Long Term Study Mobility of Pupils (individuele leerlingen uitwisseling van 2-12 maanden). Deze projecten mogen tot en met 36 maanden duren.


Aantal partners

Een School Exchange partnerschap bestaat uit minimaal twee en maximaal zes scholen uit minstens twee verschillende programmalanden. aan het programma van Erasmus+. 

Deelnemende landen

Aan een School Exchange partnerschap nemen scholen uit verschillende programmalanden. De programmalanden zijn de 28 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië en Turkije.

Hoe vraag ik subsidie aan voor een School Exchange partnerschap?

Je kunt Europese subsidie aanvragen voor een School Exchange partnerschap in het kader van Key Action 2 (Strategische partnerschappen) van Erasmus+. Een van de scholen uit een programmaland doet de aanvraag namens alle partners in een project. Deze aanvraag dien je in bij het Nationale Agentschap van het land waar je organisatie gevestigd is. Er is één deadline per jaar. Bij School Exchange partnerschappen ontvangt, na een toekenning, elke deelnemende school een eigen contract. De aanvragende school is de coördinator van het partnerschap en heeft aanvullende taken betreffende de inhoudelijke aansturing. Verder neemt iedere partner de projectmanagementtaken en de financiële verantwoording voor zijn onderdeel van het project op zich.

Lees meer over subsidie aanvragen voor strategische partnerschappen.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.