Projectuitvoering strategische partnerschappen tussen alleen scholen

Is je aanvraag voor een project in het kader van Key Action 2 Strategische partnerschappen van Erasmus+ toegekend? Dan moeten de coördinator en de partner tussentijds en na afloop over de eigen activiteiten rapporteren.

Tussenrapportage

Er zijn afhankelijk van de duur van het project verschillende soorten tussenrapportages. De informatie over de van jouw verwachte rapportage(s) en bijbehorende deadline(s) vind je in de subsidieovereenkomst. In een progress report geef je een beknopt inhoudelijk beeld van het project. In een interim report wordt naast inhoudelijke informatie ook een overzicht over het budget verwacht. Afhankelijk de financiële stand van zaken volgt er wel/geen betaling van een tweede voorschot.


Eindrapportage

Uiterlijk twee maanden na de einddatum van je project stel je een eindrapportage op. De precieze deadline staat in de overeenkomst. De eindrapportage gaat door middel van een e-form. Je ontvangt een e-mail van het Nationaal Agentschap met daarin een link naar jouw rapportage. Hierin is een groot aantal gegevens al automatisch ingevuld.
Je dient de rapportage in bij het Nationaal Agentschap in je eigen land. In de eindrapportage rapporteer je over de gehele projectduur. 

Ben je partner in een schoolpartnerschap dan rapporteer je vooral over jouw eigen activiteiten en budget. Ben je coördinator rapporteer je aanvullend ook over de inhoudelijke resultaten van het gehele partnerschap Aan de rechterkant van deze pagina vind je per Call de benodigde documenten om het project(en) uit te voeren. Let op: De benodigde documenten voor het uitvoeren van je project kunnen verschillen. Zorg ervoor dat je de juiste Call kiest voor de juiste documenten.


Uitleg Mobility Tool

De Mobility Tool+ is de tool waar je in het project je administratie en eindrapportages bijhoudt. Je voert alle uitgevoerde mobiliteiten op in de tool en bij de eindrapportage genereer je hier de rapportage en upload je deze ook. Meer informatie en handleidingen vind je aan de rechterkant op deze pagina. Raadpleeg de quick guide voor aanpassingen in de participant portal (Mobility Tool) voor het toevoegen van partners of documenten.

 


Raadpleeg ook de financiële regelgeving voor je projectuitvoering in deze  presentatie.Wijzigingen in je project?

Zijn er belangrijke wijzigingen in je goedgekeurde project, zoals het budget, partners, projectduur of inhoudelijke veranderingen in het werkplan? Vraag dan een amendement aan.

Overleg dit eerst met je contactpersoon van het Nationaal Agentschap. Neem ook contact op als je andere vragen hebt over de projectuitvoering.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.