Strategische partnerschappen in de volwasseneneducatie

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten in de onderwijs- en jeugdsector, onder meer op het gebied van volwasseneneducatie. Samenwerking met andere sectoren, overheid en bedrijven leidt tot innovatie en verbetering van het onderwijs. Deze samenwerkingsprojecten kunnen kleine of grootschalige projecten zijn en hebben effect op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees.

Voor strategische partnerschappen in de volwasseneneducatie biedt Key Action 2 van Erasmus+ de volgende subsidiemogelijkheden:


Strategische partnerschappen sectoraal of sectoroverstijgend

Sectorale samenwerking binnen de onderwijssector volwasseneneducatie of sectoroverstijgende samenwerking tussen meerdere onderwijssectoren en bijvoorbeeld gemeenten, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven. Door Europese strategische samenwerking kunnen de partners samen opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken oplossen.

 

Sector Skills Alliances

Beroepsonderwijsinstellingen en ondernemingen werken samen om gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s en onderwijs- en opleidingsmethodieken voor de beroepsopleiding op te zetten. Door de samenwerking met het bedrijfsleven sluit het onderwijs beter aan op de gewenste vaardigheden in een of meer vakgebieden.


Knowledge Alliances

Internationale samenwerking om innovatie in het hoger onderwijs te bevorderen. Bijvoorbeeld door kennisuitwisseling in Europese netwerken en stimuleren van ondernemerschap. Dit leidt onder meer tot grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.


Capaciteitsopbouw voor jeugd

Samenwerkingsprojecten voor het verbeteren van de kwaliteit en erkenning van jeugdwerk, niet-formeel leren en vrijwilligerswerk. Europese samenwerking zorgt ervoor dat onderwijsstelsels, de arbeidsmarkt en de samenleving elkaar aanvullen en versterken.


 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.