Knowlegde Alliances ve

Knowledge Alliances zijn sectoroverstijgende partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen. Samen bevorderen zij creativiteit, innovatie en ondernemerschap door het aanbieden van innovatieve, multidisciplinaire leerbenaderingen en kwalificaties.
Wat is het doel van Knowledge Alliance?
Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een Knowlegde Alliance?
Voorbeelden van resultaten van Knowledge Alliances
Duur van een Knowledge Alliance
Deelnemende landen
Welke organisaties kunnen deelnemen aan Knowlegde Alliances
Voorbeelden van deelnemende organisaties
 

Wat is het doel van Knowledge Alliances?

Het doel van Knowledge Alliances is het bevorderen van innovatie in het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en in een bredere sociaaleconomische context. Dit versterkt het innovatievermogen van Europa als geheel.


Dit willen allianties onder meer bereiken door:

 • het ontwikkelen van vernieuwende, multidisciplinaire leerbenaderingen;
 • het stimuleren van ondernemerschap en ondernemersvaardigheden bij
  onderwijzend personeel in het hoger onderwijs en bedrijfspersoneel;
 • het eenvoudiger maken van uitwisseling, overdracht en co-creatie van kennis.


Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een Knowledge Alliance?

Projecten voor Knowledge Alliances vallen onder de 'centrale acties' van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het uitvoerend Agentschap EAC in Brussel.

Voorbeelden van resultaten van Knowledge Alliances

Succesvolle Knowledge Alliances hebben als resultaat:

 • innovatie in hoger onderwijs, in ondernemingen en in hun sociaaleconomisch milieu. Deze innovatie is aangepast aan de modernste technieken en voldoet aan de specifieke behoeften van het project en de alliantie.
 • duurzame internationale samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Hierin hebben de partners een gelijkwaardig, geëngageerd aandeel.
 • structurele effecten die zich uitstrekken tot na het einde van het project en tot buiten de organisaties in de kennisalliantie. De veranderingen in onderwijsinstellingen en ondernemingen zijn meetbaar. De resultaten en oplossingen, zoals innovatieve, multidisciplinaire leerbenaderingen, zijn overdraagbaar en toegankelijk voor een breder publiek.


Duur van een Knowledge Alliance

Een project duurt 2 tot 3 jaar. In je aanvraag geef je de duur van het project aan, die afhangt van de doelstelling en de activiteiten die je wilt uitvoeren.


Deelnemende landen

Aan een knowledge alliance nemen organisaties uit verschillende programmalanden en/of partnerlanden (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deel. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.


Welke organisaties kunnen deelnemen aan Knowledge Alliances?

Elke publieke of particuliere organisatie uit een programmaland of partnerland kan deelnemen aan een kennisalliantie. Elke deelnemende organisatie en geassocieerde partner heeft een specifieke rol met een aanvullend karakter.


Voorbeelden van deelnemende organisaties:

 • hogeronderwijsinstellingen;
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere
  sector (waaronder sociale ondernemingen);
 • onderzoeksinstellingen;
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • organisaties werkzaam op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • een intermediaire organisatie of vereniging die onderwijs-, opleidings- of
  jeugdorganisaties vertegenwoordigt;
 • een intermediaire organisatie of vereniging die ondernemingen
  vertegenwoordigt;
 • een instantie voor accreditatie, certificering of kwalificatie.


Hogeronderwijsinstellingen uit een programmaland moeten een geldig Erasmus-handvest (Charter) voor hoger onderwijs (ECHE) hebben.


Raadpleeg voor meer informatie over inhoudelijke criteria de programmagids. Op de website van de Europese Commissie lees je meer over subsidie aanvragen voor Knowledge Alliances.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.