Subsidie aanvragen ve strategische partnerschappen sectoraal of sectoroverstijgend

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor strategische partnerschappen in de onderwijs- en jeugdsector. Erasmus+ stimuleert innovatie via strategische Europese samenwerking.

De subsidieaanvraag in het kort

Wie kan subsidie aanvragen?
Waar kan ik subsidie aanvragen?
Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Wat zijn de inhoudelijke criteria voor een strategisch partnerschap?
Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?
De subsidieaanvraag in het kort

Om subsidie aan te vragen voor een strategisch partnerschap volg je deze stappen:

 1. Zorg dat je project aan de inhoudelijke criteria voldoet.
 2. Bekijk de voorwaarden in de programmagids.
 3. Volg alle stappen van de uitgebreide aanvraagprocedure.
 4. Let op de deadline voor de subsidieaanvraag.
 5. Dien je aanvraag online in bij het Nationaal Agentschap.


Wie kan subsidie aanvragen?

 • publieke en private organisaties, die actief zijn in de volwasseneneducatie;
 • publieke en private organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt in de sectoren onderwijs, training en jeugdwerk.


Voorbeelden mogelijke deelnemers:

 • centrum, onderwijsinstelling of instituut voor volwasseneneducatie;
 • instelling voor volwassen leerders met speciale behoeften;
 • onderwijsinstelling uit alle onderwijssectoren met onderwijsaanbod voor volwassenen;
 • publieke, private instelling, MKB's;
 • lokale, regionale of nationale overheidsinstantie;
 • sociale partner of andere vertegenwoordiger vanuit de arbeidsmarkt, inclusief Kamer van Koophandel, ambachts-, professionele en handelsorganisatie;
 • intern opleidingsorgaan binnen een onderneming of een onderneming die trainingen aanbiedt;
 • Europese jeugdorganisatie of jeugdwerker in het kader van informeel leren;
 • vereniging, onderzoekscentum, stichting, non-profitorganisatie, NGO, bibliotheek, museum, culturele organisatie, (loopbaan)begeleidings- of informatiedienst.

Voor deelname moet de organisatie in Nederland gevestigd zijn. Een hogeronderwijsinstelling moet beschikken over het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).


Waar kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt Europese subsidie aanvragen bij het Nationaal Agentschap van het land waar de aanvragende organisatie gevestigd is.


Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

 • Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen. De deadline is in het voorjaar.
 • De deadline vind je terug in de rechterkantlijn van deze pagina. Wanneer er geen deadline is weergegeven dan is er ook geen mogelijkheid voor het indienen van een subsidieaanvraag.  
    

Wat zijn de inhoudelijke criteria voor een strategisch partnerschap?

 • Strategische partnerschappen kunnen variëren in omvang, afhankelijk van de projectdoelstellingen, de deelnemende organisaties, de verwachte effecten en andere factoren.
 • Deelnemende organisaties krijgen de gelegenheid om ervaring op te doen in internationale samenwerking.
 • Deelnemers kunnen hun capaciteiten versterken en innovatieve resultaten van hoge kwaliteit leveren.
 • Hoe de kwaliteit van het project wordt beoordeeld, ligt aan de doelstellingen van de samenwerking en het soort betrokken organisaties.  
 

Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

 • Minimaal drie organisaties uit drie verschillende landen vormen een strategisch partnerschap. 
 • Je kunt subsidies in het kader van Erasmus+ alleen online aanvragen.
   

Lees ook de programmagids aan de rechterkant van deze pagina. Hierin staan alle voorwaarden.

 

Ga naar de uitgebreide aanvraagprocedure.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.